Pokud je pro zařízení povoleno bezdrátové připojení, můžete na dotykovém rozhraní přepínat mezi kabelovým připojením a Wi-Fi. Pokud chcete používat Wi-Fi, nejprve odpojte ethernetový kabel.

K síti Wi-Fi se můžete připojit, pokud síť používá jeden z těchto podporovaných typů ověřování:

  • Otevřené

  • WPA2-PSK (AES)

  • WPA2-EAP-PEAP-MSCHAPv2

  • WPA2-EAP-PEAP GTC

  • WPA2-EAP-TLS

  • WPA2-EAP-TTLS

  • WPA2-EAP-FAST


Správci sítě by si také měli přečíst tento článek, ve kterém jsou uvedeny osvědčené postupy při konfiguraci připojení Wi-Fi.

Aby bylo připojení dostatečně stabilní, musí se na obrazovce zobrazovat alespoň tři čárky signálu bezdrátové sítě. Nemůžete se připojit k sítím, které vyžadují přihlášení prostřednictvím vstupní stránky.

Systém si pamatuje pouze jednu síť v daný okamžik. Pokud budete přepínat mezi různými sítěmi, budete muset znovu zadat přístupové heslo.

1

Ovládací panely v zařízení otevřete potáhnutím doprava nebo klepnutím na tlačítko. Pak vyberte nastavení zařízení.

2

Přejděte na Síť a služby a klepněte na položku Síťové připojení.

Na další obrazovce klepněte na Wi-Fi . Pokud je síť Wi-Fi vypnutá, klepnutím na přepínač ji zapněte.

3

Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť skrytá, klepněte na možnost Připojit se k jiné síti nebo na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu. Poté můžete Wi-Fi nastavit ručně.

4

Podle potřeby zadejte uživatelské jméno a přístupovou frázi. Klepněte na tlačítko Připojit.

5

Po dokončení se klepnutím na šipku vlevo vraťte na obrazovku Nastavení a klepněte na tlačítko Zavřít.

Po připojení můžete kdykoli přistupovat k nastavení Wi-Fi a kontrolovat stav sítě, a to i během hovoru. Přejděte do nastavení > připojení k síti > Wi-Fi a pak klepněte na název připojené sítě. na další obrazovce klepněte na rozšířené Wi-Fi podrobné informace o stavu sítě.