Pokud je pro zařízení povoleno bezdrátové připojení, můžete na dotykovém rozhraní přepínat mezi kabelovým připojením a Wi-Fi. Pokud chcete používat Wi-Fi, nejprve odpojte ethernetový kabel.

K Wi-Fi se můžete připojit, pokud vaše síť používá jeden z těchto typů zabezpečení:

 • Otevřené

 • Osobní

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Podnik

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

V rozlehlé síti jsou podporovány následující typy IEEE 802.1x:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • VOP PROTOKOLU EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST


Správci sítě by si také měli přečíst tento článek, ve kterém jsou uvedeny osvědčené postupy při konfiguraci připojení Wi-Fi.

Aby bylo připojení dostatečně stabilní, musí se na obrazovce zobrazovat alespoň tři čárky signálu bezdrátové sítě. Nemůžete se připojit k sítím, které vyžadují přihlášení prostřednictvím vstupní stránky.

Systém si pamatuje pouze jednu síť v daný okamžik. Pokud budete přepínat mezi různými sítěmi, budete muset znovu zadat přístupové heslo.

1

Otevřete ovládací panel na zařízení přejetím prstem zprava nebo klepnutím na ikonu Tlačítko. Poté klepněte na Nastavení zařízení.

2

Posuňte se na možnost Síť a služba a klepněte na položku Síťové připojení.

Na další obrazovce klepněte na Wi-Fi. Pokud je síť Wi-Fi vypnutá, klepnutím na přepínač ji zapněte.

3

Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť skrytá, ťukněte na položku Připojit se k jiné síti a nastavte Wi-Fi ručně.

4

Podle potřeby zadejte uživatelské jméno a přístupovou frázi. Klepnutím na šipku doprava zahájíte proces připojení.

5

Po dokončení se klepnutím na šipku doleva vraťte na obrazovku Nastavení. Poté klepněte na tlačítko Zavřít nebo někde mimo okno Nastavení a zavřete jej.

Po připojení můžete kdykoli přistupovat k nastavení Wi-Fi a kontrolovat stav sítě, a to i během hovoru. Otevřete ovládací panely, klepněte na Nastavení zařízení, přejděte na Nastavení > > Wi-Fi Síťové připojení a potom klepněte nanázev připojené sítě. Na další obrazovce klepněte na Upřesnit Wi-Fi podrobnosti a zobrazte stav sítě.