Kiedy polaczenie bezprzewodowe jest włączone na urządzeniu, można przechodzić pomiędzy łączeniem za pomocą kabla lub Wi-Fi na interfejsie dotykowym. Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, najpierw odłącz kabel Ethernet.

Połączenie z Wi-Fi można nawiązać, jeśli sieć korzysta z jednego z następujących typów zabezpieczeń:

 • Otwórz

 • Osobiste

  • WPA2-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA2-PSK-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-PSK-CCMP128(AES)

  • WPA3-SAE-CCMP128(AES)

 • Przedsiębiorstwo

  • WPA2-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA2-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA2-FT-802.1x-CCMP128(AES)

  • WPA3-802.1x-SHA256-CCMP128(AES)

  • WPA3-FT-802.1x-CCMP128(AES)

W przedsiębiorstwach obsługiwane są następujące typy IEEE 802.1x:

 • EAP-PEAP MSCHAPv2

 • OWH PROTOKOŁU EAP-PEAP

 • EAP-TLS

 • EAP-TTLS

 • EAP-FAST


Powinni również zapoznać się z tym artykułem Administratorzy sieci, aby zapoznać się z najlepszymi wskazówkami dotyczącymi konfigurowania połączenia Wi-Fi.

Aby połączenie było dostatecznie trwałe, na ekranie sieci bezprzewodowej musi być wyświetlonych co najmniej trzy słupki. Nie można dołączać do sieci, które wymagają zalogowania się za pośrednictwem strony docelowej.

System zapamiętuje tylko jedną sieć jednocześnie. W przypadku zmiany sieci należy ponownie wpisać hasło.

1

Otwórz panel sterowania urządzenia, przesuwając palcem od prawej strony lub dotykając ikony Przycisk. Następnie stuknij pozycję Ustawienia urządzenia.

2

Przewiń do opcji Sieć i usługa, a następnie stuknij pozycję Połączenie sieciowe.

Na następnym ekranie stuknij Wi-Fi. Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, dotknij przełącznika, aby ją włączyć.

3

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli sieć jest ukryta, stuknij pozycję Dołącz do innej sieci i skonfiguruj Wi-Fi ręcznie.

4

Wpisz nazwę użytkownika i hasło stosownie do potrzeb. Dotknij strzałki w prawo, aby rozpocząć proces nawiązywania połączenia.

5

Po zakończeniu dotknij strzałki w lewo, aby wrócić do ekranu Ustawienia. Następnie stuknij przycisk zamykania lub gdzieś poza oknem Ustawienia, aby je zamknąć.

Po nawiązaniu połączenia użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień Wi-Fi i sprawdzić stan sieci w dowolnym momencie, włączając w to połączenie. Otwórz panel sterowania, stuknij pozycję Ustawienia urządzenia, przejdź do pozycjiUstawienia > Połączenie sieciowe > Wi-Fi , a następnie stuknijnazwę połączonej sieci. Na następnym ekranie dotknij opcji Zaawansowane Wi-Fi szczegóły , aby zobaczyć stan sieci.