Kiedy polaczenie bezprzewodowe jest włączone na urządzeniu, można przechodzić pomiędzy łączeniem za pomocą kabla lub Wi-Fi na interfejsie dotykowym. Aby skorzystać z sieci Wi-Fi, najpierw odłącz kabel Ethernet.

Połączenie z siecią Wi-Fi można uzyskać, jeśli w sieci jest używany jeden z obsługiwanych typów uwierzytelniania:

  • Otwórz

  • WPA2-PSK (AES)

  • WPA2-EAP-PEAP MSCHAPv2

  • WPA2-EAP-PEAP GTC

  • WPA2-EAP-TLS

  • WPA2-EAP-TTLS

  • WPA2-EAP-FAST


Powinni również zapoznać się z tym artykułem Administratorzy sieci, aby zapoznać się z najlepszymi wskazówkami dotyczącymi konfigurowania połączenia Wi-Fi.

Aby połączenie było dostatecznie trwałe, na ekranie sieci bezprzewodowej musi być wyświetlonych co najmniej trzy słupki. Nie można dołączać do sieci, które wymagają zalogowania się za pośrednictwem strony docelowej.

System zapamiętuje tylko jedną sieć jednocześnie. W przypadku zmiany sieci należy ponownie wpisać hasło.

1

Otwórz Panel sterowania na urządzeniu, przesuwając się z prawej strony lub wybierając znajdując. Następnie wybierz kolejno Opcje ustawienia urządzenia

2

Przewiń do opcji Sieć i usługa, a następnie dotknij Połączenie sieciowe.

Na następnym ekranie dotknij opcji Wi-Fi . Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, dotknij przełącznika, aby ją włączyć.

3

Wybierz sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. Jeśli sieć jest ukryta, dotknij opcji Dołącz do innej sieci lub ikony koła zębatego w prawym górnym rogu okna. Można to zrobić ręcznie, korzystając z sieci Wi-Fi.

4

Wpisz nazwę użytkownika i hasło stosownie do potrzeb. Dotknij opcji Połącz.

5

Po zakończeniu wybierz strzałkę w lewo, aby wrócić do ekranu ustawienia, a następnie dotknij przycisku Zamknij.

Po nawiązaniu połączenia użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień Wi-Fi i sprawdzić stan sieci w dowolnym momencie, włączając w to połączenie. Przejdź do ustawień > połączenie sieciowe > Wi-Fi a następnie dotknij nazwy połączonej sieci. na następnym ekranie wybierz kolejno opcje zaawansowane Wi-Fi szczegóły , aby zobaczyć stan sieci.