Účastníky ke skupinové konverzaci můžete pozvat jedním z následujících způsobů:

  • Otevřete okno konverzace s jedním účastníkem skupinové konverzace. Klepne , přidejte účastníky a klepněte na tlačítko Spustit.
  • V seznamu Kontakty vyberte všechny, které chcete pozvat do skupinové konverzace. Klikněte pravým tlačítkem na zvolená jména a vyberte položku Zahájit skupinovou konverzaci.
  • V seznamu kontaktů podržte ukazatel myši nad názvem skupiny a klepnutím na ikonu skupiny Chat zahájíte konverzaci se všemi dostupnými účastníky ve skupině.
  • Vyberte účastníky z karty Kontakty nebo Konverzace a klikněte na ikonu skupinové konverzace, která se zobrazí po najetí na libovolný ze zvolených kontaktů.
  • Pro stávající konverzace 1 : 1 přetáhněte kontakt z karty Kontakty do oblasti obsahu zprávy nebo do oblasti seznamu účastníků.

Ve výchozím nastavení můžete pozvat 50 účastníků do skupinové konverzace. Správce může tuto kapacitu zvýšit prostřednictvím stránek správy služby IM & Presence.

1

Chcete-li vytvořit skupinovou konverzaci, proveďte některý z následujících kroků:

  • Vyberte ze seznamu kontaktů dva nebo více lidí a zvolte ikonu skupinové konverzace.
  • Na karte Konverzace vyberte ikonu Nová konverzace.
  • Zvolte záhlaví skupiny kontaktů a vyberte ikonu skupinové konverzace.
2

V okně Zahájit·konverzaci zadejte případné další osoby, které chcete pozvat.

3

Aktualizujte téma skupinové konverzace.

4

(Volitelné) V oblasti Nedávné·kontakty vyberte případné další osoby.

5

Vyberte možnost Zahájit.

Ve výchozím nastavení můžete pozvat 50 účastníků do skupinové konverzace. Správce může tuto kapacitu zvýšit prostřednictvím stránek správy služby IM & Presence.

Konverzaci se skupinou můžete spouštět z obrazovky konverzace nebo z okna konverzace následujícím způsobem:

1

Na obrazovce konverzace klepněte na tlačítko , zadejte účastníky do: Pole a klepněte na tlačítko Hotovo.

2

V okně konverzace klepněte na tlačítko , pak klepněte na tlačítko , zadejte účastníky do: a klepněte na tlačítko Hotovo.

Ve výchozím nastavení můžete pozvat 50 účastníků do skupinové konverzace. Správce může tuto kapacitu zvýšit prostřednictvím stránek správy služby IM & Presence.