Du kan invitere deltakere til gruppe chatten på én av følgende måter:

  • Åpne et chat-vindu med én deltaker i gruppe chatten. Klikk på , legge til deltakere og klikke på Start.
  • I kontakt listen velger du alle du vil invitere til gruppe chatten. Høyre klikk på de valgte navnene og velg Start en gruppe samtale.
  • Hold musen over et gruppe navn i kontakt listen, og klikk på gruppe chatte ikonet for å starte en gruppe samtale med alle tilgjengelige deltakere i gruppen.
  • Velg deltakere fra fanen kontakter eller chatter , og klikk på gruppe chatte ikonet som vises når du holder musen over noen av de valgte deltakerne.
  • For eksisterende 1:1-chatter drar du en kontakt fra fanen kontakter til området for meldings innhold eller deltaker listen.

Som standard kan du invitere 50-deltakere til en gruppe samtale. Systemansvarlig kan øke denne capen via IM administrasjons sidene for tjeneste for &-tilstedeværelse.

1

Velg ett av følgende for å opprette en gruppe samtale:

  • Velg to eller flere personer fra kontakt listen og velg gruppe samtale ikonet.
  • Velg det nye chat - ikonet i chatter -fanen.
  • Velg topp teksten for kontakt gruppen og velg gruppe samtale ikonet.
2

I Start chat -vinduet angir du eventuelle tilleggs personer du vil invitere.

3

Oppdater emnet for gruppe chatten.

4

Eventuelle Velg eventuelle tilleggs personer fra nylige kontakter - området.

5

Velg Start.

Som standard kan du invitere 50-deltakere til en gruppe samtale. Systemansvarlig kan øke denne capen via IM administrasjons sidene for tjeneste for &-tilstedeværelse.

Du kan starte en gruppe samtale fra chatte bildet eller fra chatte vinduet på følgende måte:

1

I chatter -skjermbildet trykker du på Skriver du inn deltakerne i : -feltet og trykk ferdig.

2

I chatte vinduet trykker du på , og trykk deretter på , Skriv inn deltakerne i : , og trykk på ferdig.

Som standard kan du invitere 50-deltakere til en gruppe samtale. Systemansvarlig kan øke denne capen via IM administrasjons sidene for tjeneste for &-tilstedeværelse.