Do czatu grupowego można zaprosić więcej uczestników, stosując jeden z następujących sposobów:

  • Otwórz okno czatu z jednym uczestnikiem czatu grupowego. Kliknij , Dodaj uczestników i kliknij przycisk Start.
  • Z listy Kontakty wybierz wszystkie osoby, które chcesz zaprosić do czatu grupowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone nazwiska i wybierz opcję Rozpocznij czat grupowy.
  • Na liście kontaktów Umieść kursor myszy nad nazwą grupy i kliknij ikonę czatu grupowego, aby rozpocząć rozmowę grupową ze wszystkimi dostępnymi uczestnikami grupy.
  • Zaznacz wiele kontaktów na karcie Kontakty lub Czaty i kliknij ikonę czatu grupowego wyświetlaną po umieszczeniu wskaźnika myszy nad dowolnym z zaznaczonych kontaktów.
  • W przypadku istniejących czatów 1:1 przeciągnij kontakt z karty Kontakty do obszaru treści wiadomości lub obszaru listy uczestników.

Domyślnie możesz zaprosić 50 uczestników do czatu grupowego. Administrator może zwiększyć ten limit za pośrednictwem stron administracyjnych usługi systemu obecności & komunikatora internetowego

1

Aby utworzyć czat grupowy, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Z listy kontaktów wybierz co najmniej dwie osoby, a następnie wybierz ikonę czatu grupowego.
  • Na karcie Czaty wybierz ikonę Nowy czat.
  • Wybierz nagłówek grupy kontaktów, a następnie wybierz ikonę czatu grupowego.
2

W oknie Zaproś do czatu dodaj inne osoby, które chcesz zaprosić.

3

Zaktualizuj temat czatu grupowego.

4

W obszarze Ostatnie kontakty wybierz dodatkowe osoby.

5

Kliknij przycisk Rozpocznij.

Domyślnie możesz zaprosić 50 uczestników do czatu grupowego. Administrator może zwiększyć ten limit za pośrednictwem stron administracyjnych usługi systemu obecności & komunikatora internetowego

Czat grupowy można rozpocząć na ekranie Czaty lub w oknie czatu w następujący sposób:

1

Na ekranie Czaty dotknij ikony Należy wpisać do uczestników , aby: I dotknij opcji Gotowe.

2

W oknie czatu dotknij ikony , a następnie dotknij ikony Wprowadź uczestników do w polu do: i dotknij opcji Gotowe.

Domyślnie możesz zaprosić 50 uczestników do czatu grupowego. Administrator może zwiększyć ten limit za pośrednictwem stron administracyjnych usługi systemu obecności & komunikatora internetowego