Než začnete

Když zaregistrujete zařízení pro sérii, desku nebo Room pro Cisco Webex, můžete jej spravovat z řídicího centra. Další informace o řídicím centru naleznete v části Začínáme s aplikací Cisco Webex Control Hub.

Než začnete zařízení nastavovat, vytvořte si v centru Control Hub pracovní prostor a 16místný aktivační kód. V následujícím textu se dozvíte, jak vytvořit pracovní prostor a generovat aktivační kód pro zařízení.

Pokud chcete přidat Cisco Webex Calling a další služby, naleznete informace v části přidávání služeb do existujícího pracovního prostoru s Cisco desks, místnostmi a stolními zařízeními . Všimněte si, že službu Cisco Webex Calling nelze přidat do zařízení Room USB.

Zařízení je dodáváno s předinstalovaným softwarem a aktualizace se instalují automaticky. Pokud je při prvním zaregistrování nového zařízení k dispozici aktualizace softwaru, doporučujeme ji nainstalovat. Další informace o aktualizacích softwaru naleznete v části Automatické aktualizace softwaru.

1

Podle pokynů v instalační příručce nainstalujte a připojte potřebné kabely. Když je zařízení připojeno k elektrické síti, automaticky se spustí a zkontroluje síťové připojení. Pokud systém Connection pracuje, zařízení vyhledá aktualizace RoomOS a nainstaluje všechny nově vyhledané verze. Pokud dojde k potížím s připojením, zobrazí se chybová zpráva s návrhem možné příčiny.

2

Po aktualizaci softwaru se spustí průvodce nastavením. Podle pokynů na obrazovce nastavte předvolby sítě, zadejte aktivační kód a zkontrolujte obrazovku, kameru a zvuk.

Nastavení jazyka můžete změnit před spuštěním průvodce nastavením nebo později v nabídce Nastavení.

Formát času se řídí nastavením časového pásma v síti a nelze jej konfigurovat samostatně.