Když jsou lidé v práci, setkávají se na mnoha místech, jako jsou jídelny, haly a konferenční místnosti. V těchto pracovních prostorech můžete nastavit sdílená zařízení Cisco Webex, přidat služby a pak sledovat, jak spolupráce probíhá.

Klíčovým principem zařízení Workspaces je, že není přiřazeno konkrétnímu uživateli, ale spíše fyzickému umístění, což umožňuje sdílené použití.

Uvedená zařízení podporují voláníWebex. Zatímco většinu těchto zařízení lze zaregistrovat pomocí adresy MAC, pomocí aktivačního kódu lze zaregistrovat pouze následující podmnožinu:

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 6800 (audio telefony – 6821, 6841, 6851)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 7800 (audio telefony – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (Audio telefony –8811, 8841, 8851, 8861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (videotelefony – 8845, 8865)

 • Konferenční telefon Cisco IP 7832 a 8832

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Správa > Pracovní prostorya klikněte na Přidat pracovní prostor.

2

Zadejte název pracovního prostoru (například název fyzické místnosti), vyberte typ místnosti a přidejte kapacitu. Poté klikněte na tlačítko Další.


 

Název pracovního prostoru nesmí být delší než 30 znaků a nesmí obsahovat znaky %, # <,>, , /, \ a ".</,>

3

Zvolte Cisco IP Phone a klikněte na Další.

4

Z rozevíracího seznamu vyberte typ zařízení, zvolte, zda chcete telefon zaregistrovat pomocí aktivačního kódu (pokud se tato možnost zobrazí) nebo adresy MAC, a klikněte na tlačítko Další. Nezapomeňte, že pokud se rozhodnete zaregistrovat zařízení pomocí aktivačního kódu, bude kód zaslán e-mailem určenému správci daného místa.

Pro voláníWebex můžete do pracovního prostoru přidat pouze jeden sdílený telefon.

Pro konferenční telefon Cisco IP 7832 nemusí být některé softwarové klávesy k dispozici. Pokud potřebujete úplnou sadu softwarových kláves, doporučujeme místo toho přiřadit tento telefon uživateli.

5

Přiřaďte umístění a telefonní číslo (určené zvoleným umístěním) a klepněte na tlačítko Uložit. Máte také možnost přiřadit rozšíření.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Správa > Pracovní prostorya klikněte na Přidat pracovní prostor.

2

Zadejte název pracovního prostoru (například název fyzické místnosti). Můžete vybrat typ pokoje a přidat kapacitu, ale to není nutné. Poté klikněte na tlačítko Další.

3

Zvolte zařízeníCisco Webex Rooms a potom klikněte na tlačítko Další.

V jednom prostoru můžete mít pouze jeden typ zařízení. Můžete například přidat více zařízení Místnosti Webex nebo desku Webex, ale ne kombinaci obou. Výjimkou je doprovodný režim, kde můžete mít v pracovním prostoru jednu desku Webex a jedno zařízení řady místností.

4

Vyberte službu volání, kterou chcete přiřadit k zařízením v pracovním prostoru, a klikněte na Další:

 • Volání na Webex (volání 1:1, mimo psTN) (výchozí)– pro volání aplikace Webex a adresy SIP.
 • VoláníCisco Webex – Přidání služby PSTN do zařízení v pracovním prostoru prostřednictvím služby Volání Webex – v závislosti na vašem nasazení může služba PSTN pocházet z místní brány v místním prostředí, prostřednictvím veřejné telefonní sítě, kterou poskytovatel služeb sdružuje, nebo prostřednictvím poskytovatele veřejné telefonní sítě připojené ke cloudu (CCP). Přiřaďte zařízení telefonní číslo a linku a klikněte na tlačítko Další.

  Další informace o možnostech veřejné telefonní sítě naleznete v tématu Připojení k veřejné telefonní síti v datovém listu.

 • Hybridní volání– použití služby volání (přístup k veřejné telefonní síti nebo přístup k internímu rozšíření) prostřednictvím místního řízení hovorů. Unified CM poskytuje telefonní číslo nebo linku pro zařízení v místě.

  Pokud jste zvolili Hybridní volání, zadejte UNIFIED CM ID pošty pro účet, který jste vytvořili dříve. Pak si stáhněte Konektor zařízení pro synchronizaci konfigurací Unified CM do cloudu. Poté klikněte na tlačítko Další.

  Další informace naleznete v Příručce nasazení pro hybridní volání pro zařízení Cisco Webex.

5

Přejděte na Plánování pracovního prostoru. Vyberte možnost plánování pro pracovní prostor a klikněte na Uložit.

 • Žádné– Tuto možnost vyberte, pokud pracovní prostor používáte jako základní sdílený pracovní prostor. Toto je výchozí nastavení.

 • Kalendář– Vyberte, jestli chcete dostávat oznámení o schůzce z kalendáře místnosti.

 • Hot desking– Vyberte, jestli chcete, aby se uživatelé přihlásili a zařízení si rezervovali.


   

  Doporučuje se provést následující změny konfigurace pro Hot desking. Vypněte Pohotovostní režim , aby se stav rezervace zobrazil jako napůl vzhůru. Nastavte Ultrazvuk na 0 , pokud nasazujete zařízení do otevřeného pracovního prostoru.

6

Klepněte na tlačítko Dalšía potom aktivujte zařízení s poskytnutým kódem.

Než budete moci použít sdílenou složku Webex, přidružíte zařízení k fyzickému umístění.

1

V zobrazení zákazníka v části https://admin.webex.compřejděte na Správa > pracovní prostorya klikněte na Přidat pracovní prostor.

2

Zadejte název pracovního prostoru (například název fyzické místnosti), vyberte typ místnosti a přidejte kapacitu. Poté klikněte na tlačítko Další.

3

Zvolte zařízeníCisco Webex Rooms a klikněte na Další .

V jednom prostoru můžete mít pouze jeden typ zařízení. Můžete například přidat až 10 stolních telefonů do lobby nebo jednoho zařízeníMístnosti Webex, ale ne kombinaci obou.

4

Zvolte Volat ve Webexu (volání 1:1, mimo veřejnou telefonní síť) (výchozí). I když se služba volání nevztahuje na sdílenou složku Webex, vyberte výchozí pro přechod k dalšímu kroku.

5

(Volitelné) Přepněte na kalendářovou službu, aby uživatelé mohli na tomto zařízení používat jedno tlačítko k stisknutí (OBTP), a potom klepněte na tlačítko Další.

6

Pokud jste přepnuli službu kalendáře, zadejte nebo vložte e-mailovou adresu poštovní schránky kalendáře pro zařízení místnosti. Toto je e-mailová adresa, která se používá k plánování schůzek.

 • U zařízení, která budou naplánována v Kalendáři Google, zadejte e-mailovou adresu zdroje Google ze služby G Suites (Kalendář > Zdroje).

 • U zařízení, která budou naplánovaná v Microsoft Exchange nebo Office 365, zadejte e-mailovou adresu poštovní schránky místnosti.

7

Klikněte na tlačítko Dalšía vygenerujte aktivační kód.

Pokud používáte certifikáty, nasaďte certifikát do sdílené složky Webex před jeho aktivací.