Během schůzky se ke generování jmenovek používá technologie rozpoznávání obličeje. Způsob zobrazení těchto štítků závisí na zařízení, ze kterého jsou odesílány. Pokud používáte osobní zařízení, uvidíte svůj vlastní štítek se jménem pouze vy. Ze sdílených zařízení:

  • Desk, Desk Pro, Desk Mini a Room Kit Mini: Jmenovky až pro 4 osoby najednou jsou viditelné na vzdáleném konci po celou dobu jednání.

  • Série Board and Room: Na začátku schůzky můžete vidět jmenovky pro prvních 60 sekund schůzky. Na vzdáleném konci jsou viditelné jmenovky až pro 4 osoby současně. Poté se jméno aktivního řečníka na chvíli zobrazí, když začne mluvit.

Když se účastníte hovoru nebo schůzky na zařízení Board, Desk nebo Room Series, které je Webex zaregistrováno, vaše jmenovka je viditelná pro příjemce. Pokud voláte ze zařízení Board, Desk, SX, MX nebo Room Series, které je Webex registrované, můžete vidět jmenovky přihlášených. DX70 a DX80 mohou přijímat pouze jmenovky.

Jmenovky jsou dostupné, když je zapnutá kamera, když jste na schůzce nebo když je zapnuté vlastní zobrazení. Na štítku se jménem se zobrazí buď vaše jméno, nebo vaše jméno a titul, pokud jste nějaký přidali.

Když je ve vaší organizaci aktivováno rozpoznávání obličeje, obdržíte e-mail s výzvou k registraci nebo se můžete zaregistrovat na adrese https://settings.webex.com/.


Jmenovky nejsou dostupné na překódovaných konferencích nebo na soft klientech.

1

Klikněte na odkaz v e-mailu, který jste obdrželi, nebo přejděte na stránky https://settings.webex.comMůj profil. V části Jmenovka rozpoznávání obličeje klikněte na tlačítko Začít. A na další stránce znovu klikněte na tlačítko Vytvořit jmenovku.

2

Povolte webu používání kamery kliknutím na tlačítko Povolit ve vyskakovacím okně.

3

Postavte se čelem ke kameře a ujistěte se, že je váš obličej dobře osvětlen a že jste jedinou osobou v záběru. Klepnutím na tlačítko Vyfotit pořídíte snímek.

Pokud se vyskytne problém s fotografií, můžete ji pořídit znovu kliknutím na možnost Znovu pořídit fotku.

4

Pokud byly pro vaši organizaci povoleny pracovní tituly, získáte možnost nastavit titul. Můžete použít název z adresáře nebo jej zadat sami. Pole můžete také nechat prázdné a ostatním účastníkům schůzky se nezobrazí žádný název. Po dokončení klikněte na tlačítko Nastavit titul.

5

Kliknutím na tlačítko Zobrazit profil se vrátíte na úvodní stránku.

Vždy se můžete vrátit a upravit své údaje nebo fotografie odstranit. Na úvodní stránce klikněte na své jméno v části Moje jmenovka. Pokud svá data odstraníte, vaše jmenovka se již nebude zobrazovat při schůzkách ani hovorech.