Rozpoznávání obličeje slouží k vytváření štítků jmen na schůzce. Způsob zobrazení popisků jmen závisí na zařízení, ze kterého jsou odesílána. Ze zařízení v osobním režimu může mít štítek na jméno pouze osoba, která je zařízením. Ze sdílených zařízení:

  • Webex stůl, stolní telefon, stolní telefon a sada Room Kit Mini: Popisky jmen až 4 osob je možno vidět na všech koncích jednání.

  • Série vlaku a místností: Na začátku schůzky můžete zobrazit popisky jmen pro prvních 60 sekund schůzky. Popisky jmen až 4 osob jsou zobrazeny na všech koncích. Poté se jméno aktivního řečníka na chvíli zobrazí, když začne mluvit.

Když se účastníte hovoru nebo schůzky na zařízení, na kterém je Webex sériové, na ploše nebo na řadě místností, které je zaregistrováno, zobrazuje se štítek s vaším jménem. Pokud voláte z karty, pracovního zařízení, SX, MX nebo zařízení pro sérii místností, která je Webex registrovaná, můžete zobrazit jejich popisky. DX70 a DX80 mohou přijímat pouze popisky jmen.

Jmenovky jsou k dispozici při zapnuté kameře, a to buď během schůzky nebo při vlastním zobrazení. Pokud jste přidali název lable, zobrazí se vám jméno, jméno a titul, pokud jste ji přidali.

Když je ve vaší organizaci aktivováno rozpoznávání obličeje, obdržíte e-mail s výzvou k registraci nebo se můžete zaregistrovat na adrese https://settings.webex.com/.


Jmenovky nejsou k dispozici u konferencí s transkódováním ani u softwarových klientů.

1

Klikněte na odkaz v e-mailu, který jste obdrželi, nebo přejděte na stránky https://settings.webex.comMůj profil. V části Jmenovka rozpoznávání obličeje klikněte na tlačítko Začít. A na další stránce znovu klikněte na tlačítko Vytvořit jmenovku.

2

Povolte webu používání kamery kliknutím na tlačítko Povolit ve vyskakovacím okně.

3

Postavte se čelem ke kameře a ujistěte se, že je váš obličej dobře osvětlen a že jste jedinou osobou v záběru. Klepnutím na tlačítko Vyfotit pořídíte snímek.

Pokud se vyskytne problém s fotografií, můžete ji pořídit znovu kliknutím na možnost Znovu pořídit fotku.

4

Pokud byly pro vaši organizaci povoleny pracovní tituly, získáte možnost nastavit titul. Můžete použít název z adresáře nebo jej zadat sami. Pole můžete také nechat prázdné a ostatním účastníkům schůzky se nezobrazí žádný název. Po dokončení klikněte na tlačítko Nastavit titul.

5

Kliknutím na tlačítko Zobrazit profil se vrátíte na úvodní stránku.

Vždy se můžete vrátit a upravit své údaje nebo fotografie odstranit. Na úvodní stránce klikněte na své jméno v části Moje jmenovka. Pokud svá data odstraníte, vaše jmenovka se již nebude zobrazovat při schůzkách ani hovorech.