Rozpoznávání obličejů se používá k vytvoření jmenovek ve schůzce. Způsob zobrazení jmenovek závisí na zařízení, ze kterého jsou odesílány. Ze zařízení v osobním režimu bude mít jmenovku pouze osoba, která je zařízením. Ze sdílených zařízení:

  • Webex Desk, Desk Pro, Desk Mini a Room Kit Mini: Jmenovky až pro 4 osoby najednou jsou viditelné na vzdálenějším konci po celou dobu schůzky.

  • Série stravování a pokojů: Na začátku schůzky můžete vidět popisky názvů pro prvních 60 sekund schůzky. Jmenovky až pro 4 osoby najednou jsou viditelné na vzdálenějším konci. Poté je jméno aktivních mluvčích viditelné na krátkou dobu, když začnou mluvit.

Když jste v hovoru nebo schůzce na zařízení Board, Desk nebo Room Series, které je registrováno ve Webexu, je štítek vašeho jména viditelný pro přijímající konec. Jmenovky těch, kteří se zaregistrovali, můžete vidět, pokud voláte ze zařízení Board, Desk, SX, MX nebo Room Series, které je registrováno ve službě Webex. DX70 a DX80 mohou přijímat pouze jmenovky.

Popisky názvů jsou k dispozici, když je kamera zapnutá, buď když jste na schůzce, nebo když je zapnuté vlastní zobrazení. Jméno lable bude buď zobrazovat vaše jméno nebo vaše jméno a váš titul, pokud jste ho přidali.

Pokud je ve vaší organizaci povoleno rozpoznávání obličejů, obdržíte e-mail s žádostí o registraci nebo se můžete zaregistrovat z https://settings.webex.com/ webu .


Jmenovky nejsou k dispozici na konferencích s překódováním ani na softwarových klientech.

1

Klikněte na odkaz v e-mailu, který jste obdrželi, nebo přejděte na https://settings.webex.com stránku Můj profil . V části Štítek s názvem rozpoznávání obličejů klikněte na Začínáme . A znovu klikněte na Vytvořit jmenovku na další stránce.

2

Povolte webu používat vaši kameru kliknutím na Povolit ve vyskakovacím okně.

3

Otočte se čelem k fotoaparátu a ujistěte se, že váš obličej je dobře osvětlený a že jste jedinou osobou v záběru. Kliknutím na Pořídit fotku pořiďte snímek.

Pokud se s obrázkem vyskytne problém, můžete ho pořídit znovu kliknutím na Znovu pořídit fotku .

4

Pokud byly pro vaši organizaci povoleny tituly, získáte možnost nastavit název. Můžete buď použít název z adresáře, nebo jej zadat sami. Pole můžete také ponechat prázdné a pro ostatní účastníky schůzky nebude viditelný žádný název. Až budete hotovi, klikněte na Nastavit název .

5

Kliknutím na Zobrazit můj profil se vraťte na titulní stránku.

Vždy se můžete vrátit a upravit své informace nebo smazat své fotografie. Na titulní stránce klikněte na své jméno v části Štítek Mé jméno . Pokud data smažete, jmenovka se už nebude na schůzkách a hovorech zobrazovat.