Prepoznavanje lica koristi se za stvaranje natpisa imena na sastanku. Kako se pojavljuju natpisi imena ovisi o uređaju iz kojeg se šalju. Iz osobnog mode uređaja, samo osoba koja je uređaj će imati oznaku imena. Iz zajedničkih uređaja:

  • Webex desk, desk Pro, desk mini i Room Kit mini: Natpisi imena do 4 osobe u isto vrijeme vidljivi su na krajnjem kraju sastanka.

  • Odbor i soba serija: Na početku sastanka možete vidjeti natpise imena za prvih 60 sekundi sastanka. Imena naljepnica za do 4 osobe u isto vrijeme su vidljivi na dalekom kraju. Nakon toga, aktivno ime zvučnika je vidljivo za kratko vrijeme kada počnu govoriti.

Kada ste u pozivu ili sastanku na uređaju, stolu ili seriji soba koji je Webex registriran, oznaka vašeg imena vidljiva je za kraj primatelja. Možete vidjeti natpise imena onih koji su se prijavili ako zovete iz programa Board, Desk, sx, MX ili serije soba koja je Webex registrirana. DX70 i DX80 mogu primati samo naljepnice s imenima.

Natpisi imena su dostupni kada je kamera uključena, bilo kada ste na sastanku ili kada je uključen samopregled. Naziv će vam prikazati ime ili ime i naslov, ako ste ga dodali.

Kada je omogućeno prepoznavanje lica u vašoj organizaciji, primit ćete poruku e-pošte za prijavu ili se možete prijaviti s https://settings.webex.com/.


Naljepnice s imenima nisu dostupne na Trans-kodiranim konferencijama ili na mekim klijentima.

1

Kliknite vezu na e-pošti koju ste primili ili idite na https://settings.webex.com i moj profil . Pod lice prepoznavanje ugled naljepnica , klik dobiti pokrenut . I kliknite ponovno Kreiraj naziv naljepnica na sljedećoj stranici.

2

Dozvolite web-mjestu da koristi fotoaparat tako što će kliknuti Dopusti u skočnom sustavu.

3

Lice kamera i osigurati taj tvoj lice je kvalitetno osvijetljen i da tvoj ' jedini osoba in uokvireno svjetlo. Kliknite Uzmi fotografiju za fotografiranje.

Ako postoji problem s vašom slikom, možete ga ponovno uzeti tako da kliknete ponovno snimanje fotografije .

4

Ako su naslovi omogućeni za vašu organizaciju, dobit ćete mogućnost postavljanja naslova. Možete ili koristiti naslov iz svog imenika ili unijeti jedan sami. Polje možete ostaviti praznim i nijedan naslov neće biti vidljiv drugim sudionicima sastanka. Kada završite, kliknite Postavi naslov .

5

Kliknite Pogledaj moj profil kako biste se vratili na naslovnu stranicu.

Uvijek se možete vratiti i uređivati svoje podatke ili izbrisati fotografije. S naslovnice, pritisnite svoje ime pod mojim imenom etiketom . Ako izbrišete podatke, natpis vašeg imena više se neće pojavljivati na sastancima i pozivima.