Na začátku schůzky můžete vidět názvy štítků pro prvních 60 sekund až pro 4 osoby na konci. Poté je jméno aktivního reproduktoru viditelné krátkou dobu, kdy začne mluvit.

Pokud jsou pro vaši organizaci povoleny jmenovky, můžete je zapínat a vypínat na zařízení v pokoji pomocí ovladače Touch 10. Pokud vypnete jmenovky, nebudou odeslány během příštího hovoru. Pokud jsou však k dispozici, obdržíte jmenovky. Po ukončení hovoru se jmenovky automaticky znovu zapnou.


Jmenovky nejsou k dispozici na překódovaných konferencích nebo na měkkých klientech.

1

Na ovladači Touch 10 klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a klepněte na Nastavení.

2

Klepnutím na štítky se jmény rozpoznávání obličejů a klepnutím na přepínač zapnete nebo vypnete štítky pro své zařízení.