Na začátku schůzky můžete prvních 60 sekund zobrazit jména až čtyř lidí na vzdáleném konci. Poté se krátce objeví jméno osoby, která právě mluví, když začnou mluvit.

Pokud vaše organizace povoluje jmenovky, můžete je na svém zařízení zapnout nebo vypnout. Když jmenovky vypnete, při příštím hovoru se nezobrazí. Pokud jsou však jmenovky k dispozici, stále je obdržíte. Po ukončení hovoru se jmenovky automaticky znovu zapnou.


Jmenovky nejsou dostupné na překódovaných konferencích nebo na soft klientech.

1

Otevřete nabídku nastavení přejetím prstem doprava na domovské obrazovce a vyberte Nastavení zařízení .

2

Klepněte na možnost Jmenovky s rozpoznáváním obličeje a klepnutím na přepínač zapněte nebo vypněte jmenovky na svém zařízení.