S Webexem na mobilu nebo webu nemůžete vytvořit nový prostor. Když však místo vytvoříte pomocí desktopových aplikací, můžete pomocí mobilních a webových aplikací odesílat a přijímat zprávy v prostoru.

1

V záhlaví aplikace klikněte na , zvolte Odeslat přímou zprávua pak vyberte Odeslat zprávy osobě, která používá jinou aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, například Cisco Jabber.

2

Zadejte adresu rychlého zasílání zpráv a klikněte na Vytvořit. Poté napište a odešlete zprávu.


 

Když pošlete zprávu osobě v jiné aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, vytvoříte prostor pro vás dva, skupinové prostory nejsou podporovány.

Některé z možností se liší pro tento typ mezer:

  • V prostoru můžete označit pouze zprávy příznakem .

  • V seznamu mezer se pro osobu nezobrazí žádný stav.