Du kan ikke opprette et nytt område med Webex-appen på mobil eller nett. Når du oppretter området ved hjelp av skrivebordsappene, kan du imidlertid bruke mobil- og nettappene til å sende og motta meldinger i området.

Hvis du vil ha meldinger til andre som bruker Webex-appen, kan du se Webex-appen| Start en samtale .

1

Gå til meldinger, klikk, og velg deretter Ekstern direktemelding .

2

Skriv inn en hurtigmelding , og klikk på Opprett . Deretter skriver du inn og sender meldingen.


 

Når du sender en melding til en person i en annen hurtigmelding , oppretter du et område for dere to. Gruppeområder støttes ikke.

Noen av alternativene er forskjellige for denne typen områder:

  • I området kan du bare flagge meldinger .

  • I områdelisten vises ingen status for personen.