Du kan ikke opprette et nytt Space med Webex på mobil eller web. Når du oppretter området ved hjelp av skrivebordsappene, kan du imidlertid bruke mobil- og nettappene til å sende og motta meldinger på området.

1

Klikk i apphodet, velg Send en direktemelding , og velg deretter Kontakt en person i et annet direktemeldingsprogram.

2

Skriv inn personens direktemeldingsadresse, og klikk Kontaktperson. Deretter skriver du inn og sender meldingen.


 

Når du sender en melding til en person i en annen direktemeldingsapp, oppretter du et Space for dere to, gruppeområder støttes ikke.

Noen av alternativene er forskjellige for denne typen mellomrom:

  • I -området kan du bare flagge meldinger .

  • I Spaces-listen vises ingen status for personen.