Du kan ikke opprette et nytt Space med Webex App på mobil eller nett. Når du oppretter området ved hjelp av skrivebordsappene, kan du imidlertid bruke mobil- og nettappene til å sende og motta meldinger på området.

1

Klikk i apphodet, velg Send en direktemelding , og velg deretter Send meldinger til en person som bruker et annetdirektemeldingsprogram, for eksempel Cisco Jabber.

2

Skriv inn personens direktemeldingsadresse, og klikk Opprett. Deretter skriver du inn og sender meldingen.


 

Når du sender en melding til en person i en annen direktemeldingsapp, oppretter du et Space for dere to, gruppeområder støttes ikke.

Noen av alternativene er forskjellige for denne typen mellomrom:

  • I -området kan du bare flagge meldinger .

  • I Spaces-listen vises ingen status for personen.