Nie można utworzyć nowego obszaru z aplikacją Webex w telefonie komórkowym lub sieci WWW. Jednak podczas tworzenia obszaru za pomocą aplikacji komputerowych można korzystać z aplikacji mobilnych i internetowych do wysyłania i odbierania wiadomości w obszarze.

Aby uzyskać wiadomości do innych osób korzystających z aplikacji Webex, zobacz Aplikacja Webex | Rozpocznij rozmowę.

1

Przejdź do wiadomości, kliknij, a następnie wybierz Zewnętrzną wiadomość błyskawiczną.

2

Wprowadź adres wiadomości błyskawicznych i kliknij przycisk Utwórz. Następnie wpisz i wyślij wiadomość.


 

Gdy wysyłasz wiadomość do osoby w innej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, tworzysz obszar dla dwóch osób, obszary grupowe nie są obsługiwane.

Niektóre opcje są różne dla tego typu obszarów:

  • W obszarze możesz oznaczać tylko wiadomości .

  • Na liście obszarów dla danej osoby nie jest wyświetlany żaden stan.