Nie możesz utworzyć nowej przestrzeni za pomocą aplikacji Webex na urządzeniu mobilnym lub w Internecie. Jednak podczas tworzenia przestrzeni za pomocą aplikacji klasycznych można używać aplikacji mobilnych i internetowych do wysyłania i odbierania wiadomości w przestrzeni.

1

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję , wybierz pozycję Wyślij wiadomość bezpośrednią, a następnie wybierz pozycję Wysyłaj wiadomości do osoby korzystającej z innej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, takiej jak Cisco Jabber.

2

Wprowadź adres wiadomości błyskawicznych danej osoby i kliknij przycisk Utwórz. Następnie wpisz i wyślij wiadomość.


 

Gdy wysyłasz wiadomość do osoby w innej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, tworzysz miejsce dla was dwojga, przestrzenie grupowe nie są obsługiwane.

Niektóre opcje są różne dla tego typu przestrzeni:

  • W obszarze można oznaczać flagami tylko wiadomości .

  • Na liście spacji nie jest wyświetlany żaden stan osoby.