Můžete nastavit svůj pokoj nebo stolní zařízení nebo palubní desku tak, aby nereagovaly na příchozí hovory. Výchozí nastavení časového limitu je 60 minut, ale můžete jej kdykoli vypnout. I když je zapnuté nastavení Nerušit, můžete volat.

Přejděte na název zařízení na domovské obrazovce a přepněte na Nerušit.