Du kan konfigurere din lokale- eller bordenhed elller board til ikke at besvare indgående opkald. Standardindstillingen for timeout er 60 minutter, men du kan slukke for den når som helst. Når indstillingen Forstyr ikke er aktiveret, kan du stadig ringe til andre.

Gå til enhedsnavnet på startskærmen, og slå Vil ikke forstyrres til.