Możesz ustawić pokój, biurko lub tablicę tak, aby nie odpowiadały na połączenia przychodzące. Domyślne ustawienie czasu to 60 minut, ale w każdej chwili można je wyłączyć. Nadal możesz nawiązać połączenia, gdy ustawienie Nie przeszkadzać jest włączone.

Przejdź do nazwy urządzenia na ekranie głównym i włącz opcję Nie przeszkadzać.