Du kan angi at rommet, skrivebordet eller kortet ikke skal svare på innkommende anrop. Standardinnstillingen for tidsavbrudd er 60 minutter, men du kan slå den av når som helst. Du kan fortsatt ringe, selv om Ikke forstyrr-innstillingen er aktivert.

Gå til enhetsnavnet på startskjermen, og slå på Ikke forstyrr.