Vytvoření profilu správce SJEDNOCENS

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte do Nastavení a včásti Profily správce sjednocené komunikace vyberte Přidat profil .

2

Přidejte název profilu, zvolte potřebná nastavení a pak vyberte Uložit.

Zadejte doménu hlasových služeb, jestliže máte záznamy SRV, ale přihlašovací e-mailová doména se nepoužívá k zjišťování služeb. Toto je rovněž nezbytné pro mobilní vzdálený přístup (MRA). Server UDS můžete zadat také v případě, že ID uživatele účtu Webex neodpovídá ID uživatele Jednotného CM nebo není služba ILS povolena v více nasazení clusteru Unified CM. Při zadání obou zadaných hodnot používá Webex UDS nejprve pro prostory a hlasové služby pro MRA.

Úprava profilu správce sjednocené komunikace

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do Nastavení a včásti Profily správce UC vyberte tečky....

2

Zvolte Upravit.

3

Proveďte potřebné úpravy a pak vyberte Uložit.

Odstranění profilu správce sjednocené komunikace

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte do Nastavení a včásti Profily správce UC vyberte tečky ....

2

Zvolte Odstranit.