Tworzenie profilu menedżera UC

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do pozycji Zarządzanie > Ustawieniaorganizacji, a następnie w obszarze Profile menedżera UC wybierz pozycję Dodaj profil.

2

Dodaj nazwę profilu, wybierz niezbędne ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Wprowadź domenę usług głosowych, jeśli masz rekordy SRV, ale domena e-mail logowania nie jest używana do odnajdowania usług. Jest to również wymagane w przypadku mobilnego dostępu zdalnego (MRA). Możesz również wprowadzić serwer UDS, jeśliAplikacja Webexidentyfikator użytkownika konta nie jest zgodny z identyfikatorem użytkownika Unified CM lub ILS nie jest włączony we wdrożeniu wielu klastrów Unified CM. Po wprowadzeniu obu wartości,Aplikacja Webexużywa UDS najpierw dla lokalu i Usług głosowych dla MRA.

Edytowanie profilu menedżera UC

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu Przejdź do pozycji Zarządzanie > Ustawieniaorganizacji, a następnie w obszarze Profile menedżera UC wybierz wielokropek ....

2

Wybierz Edytuj.

3

Wprowadź niezbędne zmiany, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie profilu uc Manager

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Ustawienia, a w obszarze Profile UC Manager wybierz wielokropek ....

2

Wybierz Usuń.