Kreiranje profila UC menadžera

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comPogledajte stavku > organizacije , a u okviru profili UC Manager izaberite Dodaj profil.

2

Dodajte ime profila, odaberite neophodne postavke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .

Unesite domen glasovnih usluga ako imate SRV zapise, ali se domen e-pošte za prijavljivanje ne koristi za otkrivanje usluge. Potreban je i za mobilni daljinski pristup (MRA). UDS server možete uneti i akoAplikacija Webexkorisnički ID naloga se ne podudara sa ID-om korisnika objedinjenog CM-a ili ILS nije omogućen u višestrukoj objedinjenoj primeni CM klastera. Sa obe unete vrednosti,Aplikacija Webexprvo koristi UDS za prostorije i glasovne usluge za MRA.

Uređivanje profila UC menadžera

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na "Management > Organization Settings", a u okviru "Profili menadžera UC " izaberite elipsu ....

2

Odaberite uređivanje .

3

Izvršite neophodna uređivanja, a zatim izaberite sačuvaj .

Brisanje profila UC menadžera

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na Podešavanja, a u okviru profili UC Managera izaberite elipsu ....

2

Odaberite stavku Izbriši.