Přejděte na další místo a vyberte, kam chcete telefonní hovory přeposílejte, například do hlasové schránky, na jinou pracovní Nastavení telefonu a přesměrování linku, pokud máte více řádků (pouze Sjednocené CM), nebo na číslo, které jste nastavili dříve. Chcete-li přidat další číslo, přejděte na položku , vyberte Otevřít předvolby volání.

Nastavení telefonu a přeposílání zezelenají a zůstanou tak, dokud nezměníte nastavení zpět na Nesdílejte hovory.


 

Pokud jste na portálu péče o sebe (webexové volání a volání hostovaném pouze poskytovatelem služeb) nastavili stav Nerušit (DND), vaše hovory jsou stále přeposílávány na zadané číslo.

Klepněte na svůj profilový obrázek , přejděte na Hovory a pak zvolte, kam chcete telefonní hovory přeposílejte, například do hlasové schránky nebo na číslo, které jste nastavili dříve. Nebo můžete přidat další číslo.

Po dokončení se změní vzhled ikony Hovory v dolní části aplikace a v horní části seznamu hovorů se zobrazí banner s místem, kde jsou hovory přeposílávány.


 

Pokud jste na portálu péče o sebe (webexové volání a volání hostovaném pouze poskytovatelem služeb) nastavili stav Nerušit (DND), vaše hovory jsou stále přeposílávány na zadané číslo.