V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí se podívat na ikony zvukového hovoru nebo videohovoru, kdykoli posíláte přímouzprávu, díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout a zadat jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti) do číselníku.

1

Zvolte, zda chcete provést audiohovor nebo videohovor a pak zvolte Volat na Webex.


 

Pokud máte více telefonních linek (pouze Unified CM), můžete změnit aktivní linku pro volání.


 

Pokud správce povolil zabezpečení hovorů pro vaši organizaci, zobrazí se v pravém horním rohu okna volání oznámení, že hovor je zabezpečený.

2

Během hovoru můžete vybrat následující:

V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí se podívat na ikony zvukového hovoru nebo videohovoru, kdykoli posíláte přímouzprávu, díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout a zadat jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti) do číselníku.

1

Ve svém ubytování s někým jiným přejděte do nabídky aktivit a klepněte na Volat. Klepněte na číslo osoby, zvolte Volat ve Webexu a pak klepněte na nebo .

2

Během hovoru použijte kteroukoli z těchto možností:

  • Klepnutím sdílejte obrazovku.
  • Klepnutím a výběrem možnosti Nová tabulevytvořte tabuli.
  • Klepnutím video vypnete. Video poznáte, když se ikona rozsvítí červeně.

 

Při videohovoru se ve výchozím nastavení používá reproduktor. Při uskutečnění zvukového hovoru se ve výchozím nastavení používá sluchátko. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte a vyberte Nastavení zvuku.

V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí se podívat na ikony zvukového hovoru nebo videohovoru, kdykoli posíláte přímouzprávu, díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout a zadat jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti) do číselníku.

1

Ve svém ubytování s někým jiným přejděte do nabídky aktivit a klepněte na Volat. Klepněte na číslo osoby, zvolte Volat na Webexu a pak klepněte na nebo nebo .

2

Během hovoru použijte kteroukoli z těchto možností:

  • Klepnutím sdílejte obrazovku.
  • Klepnutím a výběrem možnosti Nová tabulevytvořte tabuli.
  • Klepnutím video vypnete. Video poznáte, když se ikona rozsvítí červeně.

 

Při videohovoru se ve výchozím nastavení používá reproduktor. Při uskutečnění zvukového hovoru se ve výchozím nastavení používá sluchátko. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte a proveďte výběr.

V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí se podívat na ikony zvukového hovoru nebo videohovoru, kdykoli posíláte přímouzprávu, díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout a zadat jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti) do číselníku.


K volání musíte používat Chrome, Safari nebo Firefox. Bez ohledu na to, zda používáte webový prohlížeč v systému Windows, Mac nebo Linux, zkontrolujte, zda je webový prohlížeč nastaven tak, aby používal kameru a mikrofon.

Klikněte na Volat a během hovoru kliknutím sdílejte obrazovku.