Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex App. Bare se etter lyd- eller videosamtaleikonene når du sender en direktemelding , ser på etkontaktkort eller skriver inn et navn elleren e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.

1

Velg om du vil gjøre det til en lyd- eller videosamtale, og velg deretter Ring opp Webex.


 

Hvis du har flere telefonlinjer (bare Unified CM), kan du endre den aktive linjen for å ringe.


 

Hvis administratoren har aktivert samtalesikkerhet for organisasjonen, ser du øverst til høyre i anropsvinduet, slik at du vet at samtalen er sikker.

2

Når du er i en samtale, kan du velge følgende:

  • Klikk og for å slå videoen av og på (uansett hvordan du opprinnelig ringte).
  • Klikk for å dele skjermen .
  • Klikk for å dele tavlen.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex App. Bare se etter lyd- eller videosamtaleikonene når du sender en direktemelding , ser på etkontaktkort eller skriver inn et navn elleren e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.

1

Gå til aktivitetsmenyen fra ditt Space med noen andre, og trykk deretter Ring. Tapp personens nummer, velg Ring på Webex , og trykk derettereller .

2

Bruk et av disse alternativene under samtalen:

  • Tapp for å dele skjermen .
  • Trykk og velg deretter Ny tavle for å opprette entavle.
  • Trykk for å slå av videoen. Du kan se at videoen er slått av når ikonet blir rødt .

 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyd i samtalen, trykker du og deretter Lydinnstillinger.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex App. Bare se etter lyd- eller videosamtaleikonene når du sender en direktemelding , ser på etkontaktkort eller skriver inn et navn elleren e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.

1

Gå til aktivitetsmenyen fra ditt Space med noen andre, og trykk deretter Ring. Tapp personens nummer, velg Ring på Webex , og trykk ellereller eller .

2

Bruk et av disse alternativene under samtalen:

  • Tapp for å dele skjermen .
  • Trykk og velg deretter Ny tavle for å opprette entavle.
  • Trykk for å slå av videoen. Du kan se at videoen er slått av når ikonet blir rødt .

 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyden i samtalen, trykker du på og foretar valget.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex App. Bare se etter lyd- eller videosamtaleikonene når du sender en direktemelding , ser på etkontaktkort eller skriver inn et navn elleren e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.


Du må bruke Chrome, Safari eller Firefox for å ringe. Uansett om du bruker en nettleser på Windows, Mac eller Linux, må du sørge for at nettleseren din er konfigurert til å bruke kameraet og mikrofonen.

Klikk Ring , og klikk under samtalen for å dele skjermen.