Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst. Ikony audiohovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu , díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Calling hostovaná poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu (například pro pokojové zařízení) na číselníku.

1

Zvolte, zda chcete, aby se z něj stalo audiohovor nebo videohovor, a pak zvolte Volat naWebexu .


 

Pokud máte více telefonních linek (pouze sjednocené CM), můžete změnit aktivní linku pro volání.


 

Pokud správce povolil zabezpečení volání pro vaši organizaci, zobrazí se v pravém horním okně okna volání informace o zabezpečení hovoru.

2

Během hovoru můžete vybrat následující:

  • Klikněte a video zapněte a vypněte (bez ohledu na to, jak jste hovor původně umístili).
  • Klepnutím na toto tlačítko můžete sdílet obrazovku.
  • Klepnutím na toto tlačítko můžete sdílet tabuli.

Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst. Ikony audiohovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu , díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Calling hostovaná poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu (například pro pokojové zařízení) na číselníku.

1

Z místa s někým jiným přejděte do nabídky aktivit a klepněte na Volat. Klepněte na číslo osoby, zvolte Volat na Webexa potom klepněte nebo .

2

Během hovoru použijte libovolnou z těchto možností:


 

Při videohovoru je reproduktor ve výchozím nastavení používán. Při volání zvuku se sluchátko používá ve výchozím nastavení. Pokud chcete přepnout zvuk hovoru, klepněte a pak vyberte Nastavení zvuku .

Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst. Ikony audiohovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu , díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Calling hostovaná poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu (například pro pokojové zařízení) na číselníku.

1

Z místa s někým jiným přejděte do nabídky aktivit a klepněte na Volat. Klepněte na číslo osoby, zvolte Volat na Webexu a potom klepněte nebo nebo .

2

Během hovoru použijte libovolnou z těchto možností:


 

Při videohovoru je reproduktor ve výchozím nastavení používán. Při volání zvuku se sluchátko používá ve výchozím nastavení. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte a prováděte výběr.

Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst. Ikony audiohovorů nebo videohovorů hledejte vždy, když odesíláte přímou zprávu , díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Webex Calling nebo Calling hostovaná poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a odtud můžete volat. Stačí kliknout a zadat jméno, e-mailovou adresu nebo video adresu (například pro pokojové zařízení) na číselníku.


K volání musíte používat Chrome, Safari nebo Firefox. Bez ohledu na to, zda používáte webový prohlížeč ve Windows, Macu nebo Linuxu, se také ujistěte, že je váš webový prohlížeč nastavený tak, aby používal kameru a mikrofon.

Klikněte naVolat a během hovoru klikněte na Sdílet obrazovku.