Je-li aktivní živé streamování, je povoleno v aplikacích Webex Meetings i Webex Events.

Povolit službu IBM Video Streaming na svém webu služby Webex

Každý poskytovatel streamování, kterého povolíte v aplikaci Site Administration, je k dispozici pro přenos streamu.

Než tuto funkci povolíte, přečtěte si tento článek o technologii IBM Video Streaming. Pro každého uživatele musíte povolit nastavení služby IBM Video Streaming a živé streamování.

1

Přihlaste se ke správě webu a přejděte na Možnost > konfigurace > běžných nastavení webu.

2

Přejděte do části Služby živého streamování a vyberte možnost IBM Video Streaming.

3

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolte živé streamování pro jednotlivé uživatele

1

Přihlaste se k aplikaci Webex Site Administration. Na levém navigačním panelu přejděte na > Upravit uživatele na správu uživatelů a vyberte uživatelský účet, který chcete aktualizovat.

2

V části Oprávnění pro daného uživatele zaškrtněte pole Povolit živé streamování.

3

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolit službu IBM Video Streaming na svém webu služby Webex

Každý poskytovatel streamování, kterého povolíte v rozbočovači Control Hub, je k dispozici pro streamování.

Než tuto funkci povolíte, přečtěte si tento článek o technologii IBM Video Streaming. Pro každého uživatele musíte povolit nastavení služby IBM Video Streaming a živé streamování.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Zvolte web Webex, chcete-li změnit nastavení, a vyberte Konfigurace > Společná nastavení > možnosti webu.

3

Přejděte do části Služby živého streamování a vyberte možnost IBM Video Streaming.

4

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Povolte živé streamování pro jednotlivé uživatele

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatelský účet, který chcete aktualizovat, a pak vyberte Schůzka.

2

Vyberte web pro schůzku, kterou chcete aktualizovat a pak klikněte na možnost Pokročilá nastavení uživatele a sledovací kódy.

3

V části Uživatelská nastavení pro daného uživatele zaškrtněte pole Povolit živé streamování.

4

Posuňte se na dolní okraj stránky, pak klepněte na tlačítko Aktualizovat.