När direkt strömning är aktive rad aktive ras den både Webex Meetings och Webex Events.

Aktivera IBM-videoströmning på din Webex-webbplats

Alla strömmande leverantörer som du aktiverar i webbplatsadministration är tillgängliga för användare att strömma till.

Se till att läsa den här artikeln om IBM-videoströmning innan du aktiverar den här funktionen. Du måste aktivera inställningen IBM-videoströmning och inställningar för direkt uppspelning för varje användare.

1

Logga in på webbplatsadministration och går till konfiguration > Vanliga webbplatsinställningar > Alternativ.

2

Bläddra till avsnittet direktsända strömmande tjänster och välj IBM-videoströmning.

3

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera direkt strömning för enskilda användare

1

Logga in i Webex webbplatsadministration. Till vänster navigeringsrad går du till användar hantering > Redigera användare och välj en användarkonto för att uppdatera.

2

I avsnittet privilegier för den användaren markerar du kryss rutan Aktivera direkt uppspelning .

3

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera IBM-videoströmning på din Webex-webbplats

Alla strömmande leverantörer som du aktiverar i Control Hub är tillgängliga för användare att strömma till.

Se till att läsa den här artikeln om IBM-videoströmning innan du aktiverar den här funktionen. Du måste aktivera inställningen IBM-videoströmning och inställningar för direkt uppspelning för varje användare.

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj Webex webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj konfiguration. > Allmänna inställningar > Webbplatsalternativ.

3

Bläddra till avsnittet direktsända strömmande tjänster och välj IBM-videoströmning.

4

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.

Aktivera direkt strömning för enskilda användare

1

Från kund visaren i https://admin.Webex.comgår du till användare och markerar ett användarkonto att uppdatera och väljer sedan möte.

2

Välj vilken Mötes webbplats du vill uppdatera och klicka sedan på avancerade användar inställningar och spårnings koder.

3

I avsnittet användar inställningar för den användaren markerar du kryss rutan Aktivera direkt uppspelning .

4

Bläddra ned till slutet av sidan och välj Uppdatera.