Kada je omogućen protok uživo, omogućen je i u Webex sastancima i u Webex događajima.

Omogućavanje IBM video protoka na Vašoj Webex lokaciji

Svaki dobavljač protoka koji omogućite u administraciji lokacije dostupan je korisnicima za protok.

Uverite se da ste pročitali ovaj članak o IBM video strimingu pre nego što omogućite ovu funkciju. Morate da omogućite postavku IBM video toka i postavku protoka uživo za svakog korisnika.

1

Prijavite se u administraciju lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcijama" .

2

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite IBM video protok.

3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući live protok za pojedinačne korisnike

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije. Na levoj traci za navigaciju idite na opciju "Korisničko upravljanje> "Uredi korisnika" i izaberite korisnički nalog koji želite da ažurirate.

2

U odeljku Privilegije za tog korisnika proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

3

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogućavanje IBM video protoka na Vašoj Webex lokaciji

Svaki dobavljač protoka koji omogućite u kontrolnom čvorištu dostupan je korisnicima za protok.

Uverite se da ste pročitali ovaj članak o IBM video strimingu pre nego što omogućite ovu funkciju. Morate da omogućite postavku IBM video toka i postavku protoka uživo za svakog korisnika.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku > uobičajenih > opcijalokacije.

3

Pomerite se do odeljka Usluge protoka uživo i izaberite IBM video protok.

4

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.

Omogući live protok za pojedinačne korisnike

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Korisnici i izaberite korisnički nalog za ažuriranje, a zatim izaberite Sastanak.

2

Izaberite lokaciju za sastanke koju želite da ažurirate, a zatim izaberite stavku Više opcija korisničkih postavki i kodova za praćenje.

3

U odeljku Korisničke postavke za tog korisnika, proverite izbor u polju za potvrdu Omogući protok uživo.

4

Pomerite se na dno stranice i izaberite stavku Ažuriraj.