Přihlásit se k řídicímu panelu

Přístup ke službě Receptionist z portálu Calling User Portal nebo User Hub. Po přihlášení vám panely displejů na řídicím panelu umožňují:

 • Zobrazí globální zprávy, nastavení aplikace a informace o uživatelském účtu a stavu hovorů.

 • Zobrazte a změňte aktuální nastavení.

 • Zobrazte a spravujte aktivní hovory z konzole hovorů.

 • Vytvořte a spravujte kontakty.

 • Sledujte a spravujte hovory ve frontě z podokna hovorů ve frontě.

Než začnete

K uskutečňování a/nebo přijímání hovorů je vyžadován stolní telefon nebo aplikace Webex.

1

Chcete-li získat přístup ke klientovi recepce, přejděte na jeden z následujících portálů:

2

Zvolte možnost přihlášení Cisco.

Co dělat dál

Podívejte se na toto video o tom, jak se přihlásit ke službě Receptionist a nahlédněte do portálu.

Správa kontaktů

Kontakty můžete vytvářet a spravovat v rámci aplikace Receptionist a snadno uskutečňovat hovory na uložená čísla. Jakmile vytvoříte kontakt, můžete kontakt aktualizovat, odstranit, staticky sledovat (používá se, pokud denně sledujete stejné kontakty), dynamicky sledovat kontakt (používá se k zobrazení vybraných kontaktů podle potřeby) a přidat poznámku ke kontaktu.


 

Maximální počet kontaktů, které můžete staticky sledovat, je 200. Maximální počet kontaktů, které lze dynamicky monitorovat, je 100.

1

V podokně kontaktů klepněte na kartu Osobní.

2

Chcete-li přidat, aktualizovat nebo odstranit osobní kontakt, klikněte na ikonu Upravit.

3

Chcete-li ke kontaktu přidat poznámku, vyberte kontakt a klikněte na možnost Poznámky.

Uskutečnit hovor

Existuje několik způsobů, jak uskutečnit hovory s vaším recepčním klientem. Můžete vytočit číslo, použít možnost opětovného vytáčení nebo vybrat kontakt, kterému chcete volat.
1

V podokně konzole hovorů použijte číselník nebo klikněte na tlačítko Opakovat.

2

V podokně kontaktů vyberte kontakt, který chcete vytočit.


 

Zde můžete také zobrazit historii hovorů nebo vyhledat konkrétní kontakt.

3

Klikněte na možnost VOLAT.

Přijmout hovor

V podokně konzole klikněte na možnost Přijmout.

Automatické přijetí hovorů v klientovi recepce

Odchozí hovory

U odchozích hovorů je automaticky přijat počáteční hovor na telefon klienta recepce a odchozí hovor je umístěn do cíle.

Tím se odstraní potřeba, aby si recepční odpověděl na počáteční hovor před uskutečněním odchozího hovoru.

 1. Pomocí číselníku nebo výběrem kontaktu zavolejte osobě, kterou chcete.

 2. Chcete-li uskutečnit hovor, klikněte na Vytočit.

  • Počáteční hovor na recepci je automaticky přijat a hovor je umístěn na cílové číslo nebo linku.

Příchozí volání

U příchozích hovorů na recepční se v klientovi recepce zobrazí tlačítko automatické odpovědi. Toto tlačítko můžete zapnout nebo vypnout.

Tlačítko automatického přijetí povolí nebo zakáže automatické přijetí hovorů uskutečněných na klienta recepce.

 • OFF (Výchozí) – každý příchozí hovor musíte přijmout ručně.

 • ZAP – příchozí hovory na recepční jsou přijímány automaticky.

Přidržet aktivní hovor

Klient recepce umožňuje spravovat více hovorů současně. Aktivní hovor můžete přidržet. Nebo můžete přijmout příchozí hovor během aktivního hovoru a první hovor se automaticky přidrží.

 1. V podokně konzoly během aktivního hovoru klikněte na možnost PŘIDRŽET u hovoru, který chcete přidržet.

 2. Chcete-li v hovoru pokračovat, klepněte na tlačítko Přijmout.


 

Z konzole hovorů můžete spravovat více hovorů. Pokud máte aktivní hovor a přijímáte nový hovor, přijměte nový hovor kliknutím na tlačítko Přijmout. Váš první hovor je automaticky přidržen.

Přepojit hovor

Během hovoru můžete hovor přepojit na jiného uživatele tak, že jej nejprve ohlásíte (konzultovaný přepojení) nebo dokončíte přepojení bez oznámení (přepojení naslepo).
1

Během aktivního hovoru použijte číselník nebo vyberte kontakt a zavolejte osobě, na kterou chcete přepojit.

Váš první hovor je automaticky přidržen.

2

(Volitelně) Oznámit hovor.

3

Chcete-li přepojit hovor bez oznámení (přepojení naslepo), po vytočení cíle přepojení klikněte na možnost Přepojit.

4

Najeďte myší na aktivní hovor a klikněte na možnost Přepojit.