Klepnutím na tlačítko Přidat můžete někoho přidat do probíhajícího hovoru, schůzky Webex nebo schůzky v osobní místnosti. Můžete přidávat pouze uživatele nebo zařízení registrovaná ve službě Webex, není možné přidávat účastníky SIP nebo PSTN.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte na ikonu Přidat.

2

Vyberte kontakt a klepněte na možnost Přidat.


Pozvánku můžete okamžitě zrušit klepnutím na možnost Zrušit. Případně můžete klepnout na seznam účastníků v pravém rohu a vybrat možnost Zrušit pozvání. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte kamkoliv na obrazovce. Jakmile se zobrazí tlačítka, klepněte na tlačítko Vícea pak na Přidat.

2

Vyberte kontakt a klepněte na možnost Přidat.


Pozvánku můžete zrušit klepnutím na seznam účastníků v pravém rohu a výběrem možnosti Zrušit pozvánku. Jakmile se účastník připojí k hovoru nebo schůzce, nelze již pozvání zrušit.

3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.

1

Během hovoru nebo schůzky přejděte na ikonu Přidat a stisknete tlačítko OK.


2

Vyberte kontakt a zvolte možnost Přidat.


3

Na zařízeních v osobním režimu obdrží uživatel na svém zařízení oznámení o připojení jedním tlačítkem (OBTP) a může se kdykoli připojit k hovoru nebo schůzce. Na sdílených zařízeních se objeví příchozí hovor, který je třeba přijmout. V dialogovém okně hovoru se zobrazí, kdo zařízení pozval, a účastníci dané schůzky nebo hovoru.