Do trwającego połączenia, spotkania Webex lub spotkania osobistego można dodać inną osobę, wybierając przycisk Dodaj. Możesz dodać tylko użytkowników lub urządzenia zarejestrowane w Webex, nie można dodać uczestników SIP ani PSTN.

1

Gdy nastąpi połączenie lub spotkanie, dotknij ikonę Dodaj.

2

Wybierz kontakt, a następnie opcję Dodaj.


Możesz natychmiast anulować zaproszenie, wybierając Anuluj. Możesz także wybrać listę uczestników w prawym rogu, a następnie kliknąć przycisk Anuluj zaproszenie. Jeżeli uczestnik dołączył do połączenia lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje opcję One Button To Push (OBTP) z powiadomieniem o możliwości dołączenia. Wtedy może dołączyć do połączenia lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.

1

Podczas połączenia lub spotkania stuknij dowolne miejsce na ekranie. Po wyświetleniu przycisków stuknij przycisk Więcej, a następnie Dodaj.

2

Wybierz kontakt, a następnie opcję Dodaj.


Możesz anulować zaproszenie, wybierając listę uczestników w prawym rogu, a następnie klikając polecenie Anuluj zaproszenie. Jeżeli uczestnik dołączył do połączenia lub spotkania, nie możesz już anulować zaproszenia.

3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje opcję One Button To Push (OBTP) z powiadomieniem o możliwości dołączenia. Wtedy może dołączyć do połączenia lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.

1

Gdy nastąpi połączenie lub spotkanie, przejdź do ikony Dodaji naciśnij OK .


2

Wybierz kontakt i kliknij opcję Dodaj.


3

W przypadku urządzeń trybu osobistego użytkownik otrzymuje opcję One Button To Push (OBTP) z powiadomieniem o możliwości dołączenia. Wtedy może dołączyć do połączenia lub spotkania w dowolnym momencie. Na urządzeniach współdzielonych pojawi się połączenie przychodzące, które należy odebrać. Wyświetli się okno dialogowe osoby, która wysłała zaproszenie, oraz uczestnicy spotkania lub połączenia.