Du kan lägga till en person till ett pågående samtal, Webex-möte eller personligt rumsmöte genom att trycka på Lägg till. Du kan bara lägga till användare eller enheter som är registrerade i Webex, du kan inte lägga till SIP- eller PSTN-deltagare.

1

Knacka på ikonen Lägg till under ett samtal eller möte.

2

Markera en kontakt och knacka på Lägg till.


Du kan avbryta inbjudan omedelbart genom att knacka på Avbryt. Du kan också knacka på deltagarlistan i det högra hörnet och välja Avbryt inbjudan. När deltagaren har anslutit till samtalet eller mötet kan du inte längre avbryta inbjudan.3

För enheter i privat lägen får användaren en avisering om att ansluta genom att trycka på en knapp (OBTP) på sin enhet och kan sedan när som helst ansluta till samtalet eller mötet. På delade enheter visas ett inkommande samtal som måste besvaras. Samtalsdialogrutan visar vem som har bjudit in enheten och deltagarna i mötet eller samtalet.

1

Knacka var som helst på skärmen under ett samtal eller möte. När knapparna visas knackar du på mer och sedan på Lägg till.

2

Markera en kontakt och knacka på Lägg till.


Du kan avbryta inbjudan genom att knacka på deltagarlistan i högra hörnet och välja Avbryt inbjudan. När deltagaren har anslutit till samtalet eller mötet kan du inte längre avbryta inbjudan.

3

För enheter i privata lägen får användaren en avisering om att ansluta genom att trycka på en knapp (OBTP) på sin enhet och kan sedan när som helst ansluta till mötet eller samtalet. På delade enheter visas ett inkommande samtal som måste besvaras. Samtalsdialogrutan visar vem som har bjudit in enheten och deltagarna i mötet eller samtalet.

1

Navigera till ikonen Lägg till under ett samtal eller möte och tryck på OK .


2

Välj en kontakt och välj Lägg till.


3

För enheter i privat lägen får användaren en avisering om att ansluta genom att trycka på en knapp (OBTP) på sin enhet och kan sedan när som helst ansluta till samtalet eller mötet. På delade enheter visas ett inkommande samtal som måste besvaras. Samtalsdialogrutan visar vem som har bjudit in enheten och deltagarna i mötet eller samtalet.