Streamování na Workplace z Facebooku

Než začnete

Správce Webexu musí povolit živé streamování a musíte mít účet Workplace z Facebooku.

Ujistěte se, že jste se k Workplace přihlásili z Facebooku a seznámili se s procesem živého streamování ještě předtím, než budete chtít živě streamovat schůzku, webinářnebo událost.


Sdílení tabule a sdílení souboru pomocí funkce Sdílet soubor, včetně sdílení videosouboru, se při živém streamování nepodporuje.

1

Přihlaste se k webu Webex a zahajte schůzku, webinářnebo událost.

2

Přejděte na Další možnostiDalší možnosti a klikněte na Spustit živé vysílání.

Živé přenosy nejsou k dispozici během praktického cvičení ve webináři nebo události.

3

Vyberte Workplace z Facebooku a v případě potřeby se přihlaste ke svému účtu.

4

Pojmenujte a popište svůj stream.

5

Vyberte možnosti vysílání:

  • Sdílet ve skupině– Stream zveřejníte ve vybrané skupině na Workplace.
  • Sdílet na timeline– Stream zveřejní na timeline na Workplace.
6

Vyberte možnosti videa, které chcete zapnout nebo vypnout:

  • Automaticky generované titulky– Umožňuje automatické generování titulků ve více jazycích.
  • Živé převíjení zpět– Divák vašeho streamu může vysílání přetočit zpět.

 

Pokud je tato možnost vybraná, zobrazí se divákům vašeho streamu na Workplace by Facebook možnosti Automaticky generované titulky a Živé převíjení zpět .

7

(Volitelné) Kliknutím na Změnit rozložení streamu nastavte rozložení videa streamu.

Další informace o výběru rozvržení streamovaného videa naleznete v tématu Živý přenos schůzek, webinářů nebo událostíWebex.

8

Klikněte na Tlačítko Pokračovata potom kliknutím na Zahájit streamování zahájíte streamování ze schůzek, webinářůnebo událostí Webex .

Pokud chcete potvrdit, že streamujete ze schůzek, webinářůnebo událostí, zkontrolujte indikátor Živě v pravém horním rohu schůzky nebo události.

Co dělat dál

Kdy chcete ukončit živé streamování?
  • Vraťte se na Workplace a vyberte End Live Video > End .

  • Vraťte se ke schůzce nebo události, vyberte Další možnostiDalší možnostia pak vyberte Zastavit streamování.

Počínaje aktualizací 41.7 můžou hostitelé, kteří streamují schůzky na Workplace z Facebooku, komunikovat s diváky živých streamů pomocí kanálu komentářů streamování na Workplace, který se zobrazuje v Prohlížeči multimédií. Hostitelé, účastníci a diváci se však mohou setkat s následujícími problémy:

  • Spoluhostitelé a účastníci účastnící se schůzky neuvidí informační kanál komentářů v Prohlížeči multimédií. Toto je v současné době funkce pouze pro hostitele.

  • Pokud během schůzky hostitel začne živě streamovat na Workplace z Facebooku při používání Prohlížeče multimédií, sdílený multimediální kanál nahradí kanál komentářů.

Pokud používáte Mac a máte jako výchozí prohlížeč nastavený Google Chrome, místo stránky Nové vysílání se načte domovská stránka Pracoviště z Facebooku . Nastavte výchozí prohlížeč na Safari, aby se stránka načetla správně.