Strömma till Workplace från Facebook

Innan du börjar

Din Webex-administratör måste aktivera liveströmning och du måste ha ett Workplace-konto från Facebook.

Se till att du har loggat in på Workplace från Facebook och bekanta dig med processen för direktsändning långt innan du avser att direktsända ditt möte, webbseminarium eller händelse.


 

Delning av en whiteboardtavla och delning av en fil med Dela fil, inklusive delning av en videofil, stöds inte under liveströmning.

1

Logga in på din Webex-webbplats och starta ditt möte, webbseminarium eller händelse.

2

Gå till Fler alternativMore optionsoch klicka på Starta liveströmning.

Liveströmning är inte tillgänglig under en övningssession i ett webbseminarium eller en händelse.

3

Välj Workplace från Facebook och logga in på ditt konto om det behövs.

4

Ge din ström ett namn och en beskrivning.

5

Välj dina sändningsalternativ:

  • Dela i grupp – Lägger upp din ström till en Workplace-grupp som du väljer.
  • Dela på din tidslinje – Lägger in din ström i din arbetsplats tidslinje.
6

Välj de videoalternativ som du vill aktivera eller inaktivera:

  • Automatiskt genererade undertexter – gör det möjligt för undertexter på flera språk att generera automatiskt.
  • Live Rewind – Visaren av din ström kan återkoppla sändningen.

 

Om de är valda visas alternativen Autogenererade texter och Live Rewind för tittare av din ström i Workplace by Facebook.

7

(Valfritt) Klicka på Ändra strömningslayouter för att ställa in videolayouten för din ström.

Mer information om hur du väljer din videolayout för strömning finns i Live Stream dina Webex-möten, webbseminarier eller händelser.

8

Klicka på Fortsätt och klicka sedan på Starta strömning för att starta strömning från Webex-möten, webbseminarier eller händelser.

För att bekräfta att du strömmar från Meetings, Webbseminarier eller Events ska du leta efter live-indikatorn i det övre högra hörnet av mötet eller händelsen.

Nästa steg

När du vill avsluta liveströmmen:
  • Gå tillbaka till Workplace och välj Avsluta livevideo > Avsluta .

  • Gå tillbaka till mötet eller händelsen, välj Fler alternativFler alternativ och välj sedan Sluta strömma.

Från och med uppdateringen 41.7 kan värdar som strömmar möten till Workplace från Facebook interagera med liveströmsvisare med hjälp av feedströmskommentaren för Workplace som visas i multimediavisaren. Värdar, deltagare och tittare kan dock uppleva följande problem:

  • Medvärdar och deltagare som deltar i mötet kan inte se kommentarerflödet i multimedievisaren. Detta är för närvarande en funktion som endast är värd.

  • Om värden under ett möte startar direktsändning till Workplace från Facebook när de använder multimediavisaren ersätter kommentarfeeden det multimedia som delas.

Om du använder en Mac och har Google Chrome inställt som standardwebbläsare laddas startsidan Workplace från Facebook istället för sidan Ny sändning. Ställ in din standardwebbläsare på Safari för att läsa in sidan korrekt.