Instalovat nástroje produktivity aplikace Webex Meetings

Správci webu mohou také provést hromadnou instalaci ve vaší společnosti pro počítače na svém webu. Další informace naleznete v Příručce správce IT pro hromadné nasazení aplikace Cisco Webex Meetings pro počítače a nástrojů produktivity.

V případě potřeby můžete nástroje produktivity služby Webex stáhnout a nainstalovat také ručně.

Než začnete

Před instalováním nástrojů produktivity služby Webex se ujistěte, zda počítač splňuje následující minimální požadavky na systém:

  • Je nutné mít oprávnění správce pro váš počítač.

  • Informace o podporovaných operačních systémech, prohlížečích a dalších minimálních požadavcích na systém najdete v dokumentu Podpora funkcí mezi platformami Webex pro služby a platformy.

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

V levém navigačním panelu vyberte možnost Ke stažení.

3

Na stránce stahování v části Nástroje produktivity služby Cisco Webex vyberte možnost Ke stažení.

Otevře se dialogové okno Stáhnout soubor.

4

Uložte instalační programy do počítače.

Název instalačního souboru má příponu .msi.

5

Spusťte instalační soubor a postupujte podle pokynů pro nástroje produktivity.

6

Zadejte adresu URL webu služby Webex, uživatelské jméno a heslo.

Co dělat dál

Po dokončení instalace můžete v dialogovém okně Předvolby provést následující kroky:

  • Ověřit nebo změnit nastavení účtu, plochy a funkce Sejít se nyní

  • Vybrat, které aplikace budou používat nástroje produktivity služby Webex

Nastavení nástrojů produktivity služby Webex

1

V aplikaci Microsoft Outlook vyberte v nabídce Naplánovat schůzku dialogové okno Předvolby, kde můžete nastavit nástroje produktivity služby Webex nebo ověřit nastavení.

Zobrazí se dialogové okno Předvolby.
2

Na kartě Účet potvrďte adresu URL webu služby Webex a své uživatelské jméno. Chcete-li vybrat jiný web služby Webex, klikněte na možnost Změnit, odhlaste se a znovu se přihlaste.

3

Na kartě Má osobní místnost potvrďte zobrazené možnosti:

  • Název soukromé místnosti

  • Odkaz na soukromou místnost

  • Číslo osobní místnosti

  • Adresa videa

  • Kód PIN hostitele

Kliknutím na možnost Upravit mou osobní místnost na webu služby Webex aktualizujte podrobnosti v části Osobní místnost.

4

Vyberte tlačítko OK.