Instalowanie narzędzi zwiększających produktywność spotkań Webex

Administratorzy lokacji mogą również przeprowadzać masową instalację w firmie dla komputerów w ich lokacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik dla administratorów IT dotyczący masowego wdrażania narzędzi komputerowych i narzędzi biurowych Cisco Webex Meetings.

W razie potrzeby można również pobrać i zainstalować narzędzia Webex Productivity Tools ręcznie.

Przed rozpoczęciem

Przed zainstalowaniem narzędzi Webex Productivity Tools upewnij się, że komputer spełnia następujące minimalne wymagania systemowe:

  • Musisz mieć uprawnienia administratora dla komputera.

  • Informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, przeglądarek i innych minimalnych wymagań systemowych można znaleźć w obsłudze funkcji Webex dla usług i platform.

1

Zaloguj się do witryny Webex.

2

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Pobrane.

3

Na stronie Pliki do pobrania w obszarze Narzędzia produktywności cisco Webex wybierz pozycję Pobierz.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku.

4

Zapisz programy instalacyjne na komputerze.

Nazwa pliku instalacyjnego ma rozszerzenie .msi.

5

Uruchom plik instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi narzędzi zwiększających produktywność.

6

Wprowadź adres URL witryny Webex, nazwę użytkownika i hasło.

Co zrobic nastepnie

Po zakończeniu instalacji w oknie dialogowym Preferencje można wykonać następujące czynności:

  • Weryfikowanie lub zmienianie ustawień konta, komputera i spotkania teraz

  • Wybieranie aplikacji, które będą korzystać z narzędzi Webex Productivity Tools

Konfigurowanie narzędzi zwiększających produktywność webex

1

W programie Microsoft Outlook z menu Planowanie spotkania wybierz okno dialogowe Preferencje, aby skonfigurować narzędzia webex lub zweryfikować ustawienia.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
2

Na karcie Konto potwierdź adres URL witryny Webex i nazwę użytkownika. Aby wybrać inną witrynę sieci Web, kliknij przycisk Zmień, aby się wylogować i zalogować ponownie.

3

Na karcie Mój pokój osobisty potwierdź wyświetlone opcje:

  • Nazwa pokoju osobistego

  • Łącze do pokoju osobistego

  • Numer pokoju osobistego

  • Adres wideo

  • Pin hosta

Kliknij pozycję Edytuj mój pokój osobisty w witrynie webex, aby zaktualizować szczegóły w sekcji Pokój osobisty.

4

Wybierz opcję OK.