Webex Meetings-productiviteitstools installeren

Sitebeheerders kunnen ook een massa-installatie uitvoeren op uw bedrijf voor computers op hun site. Zie de Handleiding voor IT-beheerders voor massa-implementatie van de Cisco Webex Meetings-bureaubladtoepassing en -productiviteitstools voor meerinformatie.

Indien nodig kunt u Webex-productiviteitstools ook handmatig downloaden en installeren.

Voordat u begint

Controleer voordat u Webex-productiviteitstools installeert of uw computer voldoet aan de volgende minimale systeemvereisten:

  • U moet beschikken over beheerdersrechten voor uw computer.

  • Raadpleeg de Functieondersteuning voor meerdere Webex-platformen voor services en platformen voorondersteunde besturingssystemen, browsers en andere minimale systeemvereisten.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer in de linkernavigatiebalk Downloads.

3

Klik op de pagina Downloads onder Cisco Webex-productiviteitstools op Downloaden.

Het dialoogvenster Bestand downloaden wordt weergegeven.

4

Sla de installatieprogramma's op uw computer op.

De naam van het installatiebestand heeft de extensie .msi.

5

Voer het installatiebestand uit en volg de instructies voor Productiviteitstools.

6

Voer de URL van uw Webex-site, uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

De volgende stap

U kunt het volgende doen in het dialoogvenster Voorkeuren zodra de installatie is voltooid:

  • De instellingen voor uw account, bureaublad en Nu vergaderen verifiëren of wijzigen

  • Selecteren voor welke toepassingen Webex-productiviteitstools worden gebruikt

Webex-productiviteitstools instellen

1

Selecteer in Microsoft Outlook in het menu Vergadering plannen het dialoogvenster Voorkeuren om Webex-productiviteitstools in te stellen of om uw instellingen te verifiëren.

Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
2

Bevestig op het tabblad Account de URL van de Webex-site en uw gebruikersnaam. Als u een andere Webex-site wilt kiezen, klikt u op Wijzigen om u af te melden en opnieuw aan te melden.

3

Bevestig op het tabblad Mijn persoonlijke ruimte of de weergegeven opties zijn weergegeven:

  • naam van persoonlijke ruimte

  • Koppeling voor persoonlijke ruimte

  • Nummer van persoonlijke ruimte

  • Video-adres

  • Hostpin

Klik op Mijn persoonlijke ruimte bewerken op de Webex-site om de gegevens in het gedeelte Persoonlijke ruimte bij te werken.

4

Selecteer OK.