Installer produktivitetsverktøy for Webex Meetings

Nettstedsadministratorer kan også utføre en masseinstallasjon i firmaet for datamaskiner på deres nettsted. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se IT-administratorveiledningen for massedistribusjon av skrivebords- og produktivitetsverktøy for Cisco Webex Meetings.

Om nødvendig kan du også laste ned og installere Webex-produktivitetsverktøy manuelt.

Før du starter

Før du laster ned Webex-produktivitetsverktøy, må du sørge for at datamaskinen oppfyller følgende minimum systemkrav:

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Nedlastinger i venstre navigasjonsfelt.

3

Velg Last ned under Cisco Webex-produktivitetsverktøy på Nedlastinger-siden.

Dialogboksen Filnedlasting vises.

4

Lagre installasjonsprogrammene på datamaskinen.

Navnet på installasjonsfilen har filtypen .msi.

5

Kjør installasjonsfilen, og følg instruksjonene for Produktivitetsverktøy.

6

Skriv inn URL-adressen, brukernavnet og passordet for Webex-nettstedet.

Hva nå?

Når installasjonen er fullført, kan du gjøre følgende i dialogboksen Innstillinger:

  • Bekreft eller endre innstillingene for Konto, Skrivebord og Møt nå

  • Velg hvilke programmer som skal bruke Webex-produktivitetsverktøy

Sette opp Webex-produktivitetsverktøy

1

Velg dialogboksen Innstillinger fra Planlegg møte-menyen i Microsoft Outlook for å sette opp Webex-produktivitetsverktøy eller bekrefte innstillingene.

Dialogboksen Innstillinger vises.
2

Bekreft URL-adressen til og brukernavnet for Webex-nettstedet fra Konto-fanen. Hvis du vil velge et annet Webex-nettsted, klikker du på Endre for å logge av og logge på igjen.

3

I fanen Mitt personlige rom bekrefter du alternativene som vises:

  • Navn på personlig rom

  • Kobling til personlig rom

  • Nummer på personlig rom

  • Videoadresse

  • Verts-PIN-kode

Klikk på Rediger mitt personlige rom på Webex-nettstedet for å oppdatere detaljene i Personlig rom-delen.

4

Velg OK.