Odstranění šumu zůstává aktivní, dokud jej nevypnete.

Na zařízení Touch 10 nebo Room Navigator klepněte na ikonu mikrofonu v pravém horním okraji obrazovky. Klepnutím na volbu Odstranění šumu zapnete danou funkci.

Chcete-li funkci vypnout, klepněte na volbu Výchozí.

Na zařízení Desk Pro, DX70 nebo DX80 klepněte na ikonu mikrofonu v pravém horním okraji obrazovky. Klepnutím na volbu Odstranění šumu zapnete danou funkci.

Chcete-li funkci vypnout, klepněte na volbu Výchozí.

1

Na zařízení WebEx Board klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a pak klepněte na Nastavení.

2

Přejdete k volbě Odstranění šumu a změňte polohu přepínače na Zapnuto.

Chcete-li vypnout odstranění šumu, změňte polohu přepínače na Vypnuto.