Włączenie usuwania szumu pozostanie włączone, dopóki nie zostanie wyłączone.

W systemie dotykowym 10 lub w Nawigatorze pokojów dotknij ikony mikrofonu w prawym górnym rogu ekranu głównego. Dotknij opcji Usuwanie szumu, aby ją włączyć.

Aby ją wyłączyć, dotknij Domyślne.

Na komputerze Desk Pro, DX70 lub DX80 dotknij ikony mikrofonu w prawym górnym rogu ekranu głównego. Dotknij opcji Usuwanie szumu, aby ją włączyć.

Aby ją wyłączyć, dotknij Domyślne.

1

Na Webex Board dotknij ikony nazwa urządzenia na ekranie głównym i dotknij Ustawienia.

2

Przejdź do pozycji Usuwanie szumów i włącz je.

Aby wyłączyć usuwanie szumu, przełącz odpowiednio przełącznik.