Kada uključite uklanjanje buke, ona ostaje uključena sve dok je ne isključite.

Na ekranu Touch 10 ili Room Navigator dodirnite ikonicu mikrofona u gornjem desnom uglu početnog ekrana. Dodirnite Uklanjanje buke da biste ga uključili.

Da biste isključili, dodirnite Podrazumevano.

Na desku Pro, DX70 ili DX80 dodirnite ikonu mikrofona u gornjem desnom uglu početnog ekrana. Dodirnite Uklanjanje buke da biste ga uključili.

Da biste isključili, dodirnite Podrazumevano.

1

Na Webex tabli dodirnite naziv uređaja na početnom ekranu i dodirnite Podešavanja.

2

Idite na uklanjanje buke i uključite.

Da biste isključili uklanjanje buke, isključite ga.