Когато включите премахването на шума, той остава включен, докато не го изключите.

На вашия Touch 10 или Room Navigator докоснете иконата на микрофон в горния десен ъгъл на началния екран. Докоснете Премахване на шума за да го включите.

За да изключите, докоснете По подразбиране.

На вашия Desk Pro, DX70 или DX80 докоснете иконата на микрофона в горния десен ъгъл на началния екран. Докоснете Премахване на шума за да го включите.

За да изключите, докоснете По подразбиране.

1

На вашия Webex Board докоснете името на устройството на началния екран и докоснете Настройки.

2

Отидете на Премахване на шума, и включете.

За да изключите премахването на шума, изключете го.