Pokud nepotřebujete všechna výchozí tlačítka, můžete je odstranit pomocí sady konfigurací. Vlastní ovládací panely v místnosti stále mohou být vystaveny. Odebrání výchozích tlačítek a přidávání vlastních tlačítek umožňuje plně přizpůsobit uživatelské rozhraní.

Pokud například nikdo nesdílí obsah nebo hovor z tohoto zařízení, odeberte tlačítka volat a sdílet. Pak přidejte vlastní tlačítka (v místnosti) pro úkoly, které budou uživatelé provádět.

Výdaj

Následující konfigurace slouží k odstranění výchozích tlačítek z uživatelského rozhraní. Konfigurace jsou dostupné ve webovém rozhraní zařízení a v API. Přečtěte si informace o tom, jak přistupovat k webovému rozhraní a používat API. Webové rozhraní se rovněž nazývá Rozšířená nastavení zařízení.

  • UserInterface > funkce > volání > spuštění ( xConfiguration UserInterface funkce volání ): Odebere výchozí tlačítko hovoru (včetně seznamů adresář, oblíbené položky a posledních hovorů). Odstraní také tlačítko Přidat účastníka během hovoru.

  • UserInterface > funkce > volání > ukončení ( funkce xConfiguration UserInterface): Odebere tlačítko Ukončit hovor.

  • UserInterface > funkce > > UserInterface funkce volání MidCallControls ): Odebere tlačítka přidržení , obnovení a přepojování.

  • UserInterface > funkce > > UserInterface funkce volání VideoMute ): Odebere tlačítko video zapnuto nebo vypnuto.

  • UserInterface > funkce > > UserInterface funkce volání JoinWebex ): odebere tlačítko spojení Webex.

  • UserInterface > funkce > sdílet > Spustit ( xConfiguration UserInterface funkce sdílení – zahájení ): Odebere výchozí uživatelské rozhraní pro sdílení a zobrazení náhledu obsahu, a to jak při volání tak volání ven.

  • UserInterface > funkce > HideAll ( xConfiguration UserInterface funkce HideAll ): Odebere všechna výchozí tlačítka. Ovládací panely v místnosti nejsou odstraněny.

Konfigurace odstraňují pouze tlačítka, nikoli funkce jako takové. Obsah můžete sdílet pomocí aplikace Cisco Webex Teams, i když jste z uživatelského rozhraní odstranili tlačítko Sdílet.

Další informace

Další podrobnosti o odstranění tlačítek a přizpůsobení uživatelského rozhraní najdete v Příručce přizpůsobením. Vyberte nejnovější verzi.