Hvis du ikke behøver alle standardknapperne, er der en række konfigurationer, du kan bruge til at fjerne dem. Brugerdefinerede kontrolpaneler i stuen kan stadig eksponeres. Fjernelse af standardknapper og tilføjelse af brugerdefinerede knapper gør det muligt at tilpasse brugergrænsefladen fuldt ud.

Du kan f. eks. fjerne knapperne opkald og deling , hvis ingen ikke skal dele indhold eller opkald fra denne enhed. Tilføj derefter brugerdefinerede knapper (lokale kontrolelementer) for de opgaver, som brugerne skal udføre.

Konfigurationer

Brug følgende konfigurationer til at fjerne standardknapper fra brugergrænsefladen. Konfigurationerne er tilgængelige fra enhedens webgrænseflade og i API. Læs artiklen med Avancerede indstillinger, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du får adgang til webgrænsefladen og bruger API. Webgrænsefladen kaldes også enhedens Avancerede indstillinger.

  • UserInterface > funktioner > OPK . > Start ( xConfiguration UserInterface features Call Start ): fjerner standard Opkalds knappen (inklusive listen over kontakter, favoritter og seneste opkald). Fjerner også knappen Tilføj deltager under et opkald.

  • UserInterface > funktioner > opkald > slut ( xConfiguration UserInterface funktioner Call Afslut ): fjerner knappen Afslut opkald.

  • UserInterface > funktioner > opkald > MidCallControls ( xConfiguration UserInterface features Call MidCallControls ): fjerner knapperne hold, Genoptag og Overfør opkald på hold.

  • UserInterface > funktioner > opkald > VideoMute ( xConfiguration UserInterface features Call VideoMute ): fjerner tasten video til eller fra.

  • UserInterface > funktioner > opkald > JoinWebex ( xConfiguration UserInterface Features call JoinWebex ): fjerner knappen forbind Webex.

  • UserInterface > funktioner > deling > Start ( xConfiguration UserInterface funktioner share Start ): fjerner standard brugergrænsefladen for deling og visning af indhold, både i opkald og uden for opkald.

  • UserInterface > funktioner > HideAll ( xConfiguration UserInterface features HideAll ): fjerner alle standardknapperne. Kontrolpaneler i lokale fjernes ikke.

Konfigurationerne fjerner kun knapperne, ikke funktioner som sådan. Du kan stadig dele indhold ved hjælp af Cisco Webex Teams-appen, selvom du har fjernet knappen Del fra brugergrænsefladen.

Yderligere oplysninger

Få flere oplysninger om, hvordan du fjerner knapper og tilpasse brugergrænsefladen i Tilpasningsvejledning. Vælg den nyeste version.