Jeśli nie potrzebujesz wszystkich domyślnych przycisków, istnieje zestaw konfiguracji, których możesz użyć, aby je usunąć. Niestandardowe panele sterowania w pokoju mogą być nadal widoczne. Usunięcie domyślnych przycisków i dodanie przycisków niestandardowych umożliwia pełne dostosowanie interfejsu użytkownika.

Można na przykład usunąć przyciski połączenia i udostępniania , jeśli nikt nie zamierza udostępniać zawartości ani nawiązać połączenia z tego urządzenia. Następnie Dodaj niestandardowe klawisze (elementy sterujące w pokoju) dla zadań, które mają wykonać użytkownicy.

Parametrów

Użyj poniższych konfiguracji, aby usunąć domyślne przyciski z interfejsu użytkownika. Konfiguracje są dostępne w interfejsie internetowym urządzenia i w API. Zapoznaj się z artykułem Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać informacje na temat uzyskiwania dostępu do interfejsu sieci Web i korzystania z API. Interfejs sieci Web jest również nazywany ustawieniami zaawansowanymi urządzenia.

  • UserInterface > funkcje > połączenia > Start ( xConfiguration UserInterface funkcji Start ): powoduje usunięcie domyślnego przycisku połączenia (w tym książki telefonicznej, ulubionych i ostatnich połączeń) Usuwa również przycisk Dodaj uczestnika w trakcie połączenia.

  • UserInterface > funkcje > połączenia > zakończenie ( xConfiguration UserInterface funkcji — koniec połączenia): powoduje usunięcie przycisku Zakończ połączenia

  • UserInterface > funkcje > połączenia > MidCallControls ( xConfiguration UserInterface funkcji połączenia MidCallControls ): powoduje usunięcie przycisków zaczekaj , Wznów i Przekaż w trakcie połączenia

  • UserInterface > funkcje > połączenia > VideoMute ( xConfiguration UserInterface funkcji połączenia VideoMute ): powoduje usunięcie klawisza wideo Wł lub wył.

  • UserInterface > funkcje > połączenia > JoinWebex ( xConfiguration UserInterface funkcji połączenia JoinWebex ): usuwa klawisz Join Webex.

  • UserInterface > funkcje > udziału > Start ( xConfiguration UserInterface funkcji Share Start ): umożliwia usunięcie domyślnego interfejsu użytkownika umożliwiającego udostępnianie i wyświetlanie zawartości, zarówno w trakcie połączenia, jak i przy braku połączenia

  • UserInterface > funkcje > HideAll ( xConfiguration UserInterface funkcji HideAll ): powoduje usunięcie wszystkich przycisków domyślnych. Panele sterowania w pomieszczeniu nie są usuwane.

Konfiguracje usuwają tylko przyciski, a nie funkcjonalność jako taką. Zawartość można nadal udostępniać za pomocą aplikacji Cisco Webex Teams, nawet po usunięciu przycisku Udostępnij z interfejsu użytkownika.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat usuwania przycisków i dostosowywania interfejsu użytkownika można znaleźć w podręczniku dostosowywania. Wybierz najnowszą wersję.