Použití tabulí

Využijte funkci Tabule na maximum:

 • V prostoru můžete vytvořit tabule a kdokoli v prostoru jej pak může zobrazit nebo upravit.

 • Můžete také použít tabulí na schůzce , můžete vytvořit nebo otevřít stávající tabuli a pak ji sdílet během hovoru, aby si ji mohl zobrazit každý.

1

Vyberte prostor a klikněte Obsah . Pak vyberte možnost Tabule a klikněte Nová tabule .

2

Používejte následující nástroje tabule:

 • Nástroj pro výběrnástroj pro výběr tabule– klikněte na tlačítko myši na oblasti na tabuli a přetažením myši vyberte položky a přesuňte je na tabuli.

   
  Pokud je vybrána, můžete si vybrat také z následujících akcí: přenést do popředí, odeslat dozadu, kopírovat, vložit, duplikovat a odstranit.
 • Drag/MoveTažení za tabuli– podržením a přetažením tlačítka myši se můžete pohybovat po plátně tabule.
 • Nástroj PeroPero na tabuli – podržením a tažením tlačítka myši nakreslete čáru perem.

   
  Po zvolení můžete změnit tloušťku a barvu pera.
 • Kouzelné peroKouzelné pero na tabuli – když vyberete pero a kliknete na kouzelné pero, budou čáry nebo tvary přidané automaticky nástrojem pero jemnější a rovnější.
 • GumaGuma na tabule – podržením a přetažením tlačítka myši vymažete všechny poznámky z tabule.
 • Rychlé poznámkyRychlé poznámky na tabuli – když je tato možnost vybrána, klikněte na oblast, do které chcete přidat rychlé poznámky. Přetáhněte poznámku na požadované místo a vyberte barvu rychlého lístku. Klikněte na možnost + Chcete-li přidat další rychlé poznámky.
 • TextováText na tabuli – když je tato možnost vybrána, klikněte na oblast, do které chcete přidat text. Z těchto možností můžete vybrat barvu, formát, zarovnání a velikost textu: malá, střední, velká, x-velká.
 • ObrazceObrazce na tabuli –vyberte tvar z následujících možností: kruh, čtverec a kosočtverec. Když je tato možnost vybrána, přetáhněte tvar do oblasti, do které chcete tvar přidat, a změňte velikost. Obrazec můžete vyplnit barvou. Když na obrazec kliknout pravým tlačítkem , můžete vybrat z následujících akcí: přenést do popředí, odeslat dozadu, kopírovat, vložit, duplikovat a odstranit.
3

Používejte následující ovládací prvky tabule:

 • Vrátit zpětTlačítko Zpět – kliknutím vrátíte změny provedené na tabuli.
 • OpakovatTlačítko Opakovat – kliknutím znovu provedete změny provedené na tabuli.

Na minimapě umístěné v pravé spodní části tabule:

 • SkrýtTlačítko Skrýt – skryje zobrazení minimapy. Opětovným kliknutím minimapu znovu otevřete.
 • Přiblížení na přehledTlačítko Přiblížit na přehled – přiblížení na šířku oblasti, ve které účastníci provádějí úpravy.
 • Přiblížit/oddálitOvládací prvky přiblížení tabule – ovládá zobrazení celé oblasti tabule.

 
K přiblížit a oddálení oblasti tabule můžete také použít klávesové zkratky:
 • CTRL +/- pro systém Windows.
 • CMD +/- pro systém Mac.
1

Vyberte prostor a přejděte do nabídky aktivit , vyberte Tabule a potom klepněte na položku Nová tabule .

2

Můžete vybrat následující možnosti:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, chcete-li odebrat úpravy, nebo klepnout na gumu vyberte znovu Vymazat vše a odebrat všechny úpravy. Můžete klepnout na možnost vrátit zpět obnovte úpravy, které jste právě vymazali.

 • Vrátit zpět odebere vaši poslední úpravu. Můžete pokračovat v klepnutí na možnost vrátit zpět a odebrat jednotlivé úpravy, dokud se nevrátíte k poslední uložené tabuli.

  Na sdílenou tabuli, pokud někdo vybere Vymazat vše , vrácení peněz není k dispozici. Pokud však zvolíte Vymazat vše a nikdo jiný tabuli neupraví, můžete klepnout na , chcete-li úpravy vrátit zpět.

 • Velikost tabule není nijak omezena. Po tabuli v zařízení se můžete pohybovat dvěma prsty.

1

Vyberte prostor a přejděte do nabídky aktivit , vyberte Tabule a potom klepněte na položku Nová tabule .

2

Můžete vybrat následující možnosti:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, chcete-li odebrat úpravy, nebo klepnout na gumu vyberte znovu Vymazat vše a odebrat všechny úpravy. Můžete klepnout na možnost vrátit zpět obnovte úpravy, které jste právě vymazali.

 • Vrátit zpět odebere vaši poslední úpravu. Můžete pokračovat v klepnutí na možnost vrátit zpět a odebrat jednotlivé úpravy, dokud se nevrátíte k poslední uložené tabuli.

  Na sdílenou tabuli, pokud někdo vybere Vymazat vše , vrácení peněz není k dispozici. Pokud však zvolíte Vymazat vše a nikdo jiný tabuli neupraví, můžete klepnout na , chcete-li úpravy vrátit zpět.

 • Velikost tabule není nijak omezena. Po tabuli v zařízení se můžete pohybovat dvěma prsty.