Můžete zavolat někomu z Oblíbených položek, Historie nebo z Adresáře. Nebo můžete zadat číslo do pole Hledat nebo vytočit.


Vyhledávání v adresáři zobrazí maximálně 100 záznamů.

Ze zařízení pro místnosti můžete volat vždy pouze jedné osobě nebo do jedné konferenční místnosti.

Uskutečnění hovoru z vašeho adresáře

1

Otevřete nabídku Volání výběrem možnosti Volat tlačítkem OK na dálkovém ovladači nebo stisknutím zeleného tlačítka na ovladači.


2

Pomocí tlačítek se šipkou na dálkovém ovládači můžete přecházet mezi seznamy Oblíbené položky, Poslední položkyAdresář a následně v položkách některého ze seznamů.


3

Vyberte kontakt stisknutím tlačítka OKna dálkovém ovládači. Pokud chcete uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko OK nebo zelené tlačítko Volat na dálkovém ovladači.


Úprava kontaktu před uskutečněním hovoru

1

Otevřete nabídku Hovor pomocí volby Hovor stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači.


2

Pomocí tlačítek se šipkou na dálkovém ovládači můžete přecházet mezi seznamy Oblíbené položky, Poslední položkyAdresář a následně v položkách některého ze seznamů. Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači vyberte kontakt a otevřete nabídku volání.

3

Pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači přejděte na položku Více (···) a stiskněte tlačítko OK. Přejděte dolů na Upravit a volat a stiskněte OK.

4

Po úpravě položky stiskněte zelené tlačítko Volat na dálkovém ovladači, čímž hovor uskutečníte.


Uskutečnění hovoru pomocí čísla nebo adresy pro video

1

Otevřete nabídku Hovor pomocí volby Hovor stisknutím tlačítka OK nebo stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači. Pomocí kurzorových kláves přejděte do pole Hledat nebo vytočit a stiskněte OK.


2

Pokud chcete zavolat někomu mimo adresář nebo někomu, jehož číslo znáte, vyberte 123 a zadejte jeho číslo. Můžete také zadat adresu videa, abyste se připojili k naplánované schůzce nebo ji zahájili. Přejděte dolů na klávesnici a vyberte znaky stisknutím OK na dálkovém ovladači.


3

Pokud chcete uskutečnit hovor, stiskněte zelené tlačítko Volat na dálkovém ovladači. Můžete také přejít na ikonu Volat a stisknout tlačítko OK.