Tento článek se týká jenom sdílených zařízení.

Ve výchozím nastavení se vaše tabule a aktivita na webu automaticky mažou každý den o půlnoci. S touto konfigurací můžete nastavit jinou dobu čištění nebo zakázat denní čištění.

Chcete-li získat přístup k této konfiguraci, přejděte do místního webového rozhraní zařízení. Přečtěte si článek Nastavení zařízení, kde najdete další informace o tom, jak k němu získat přístup. Po otevření webového rozhraní zařízení přejděte na kartu Nastavení , vyberte Nastavení a zvolte následující konfigurace:

  • Konfigurace > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay : Zvolte, kdy má dojít k vyčištění.

  • Konfigurace > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData : Vyberte denně, pokud chcete smazat aktivitu procházení každý den v nastaveném čase. Tato konfigurace je k dispozici pouze na deskách Desk Pro a Webex Boards, které používají webový modul.

  • Konfigurace > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > Tabule : Vyberte možnost Denně, pokud chcete tabule mazat každý den v nastaveném čase.