Den här artikeln gäller endast delade enheter.

Som standard raderas dina whiteboardtavlor och din webbaktivitet automatiskt varje dag vid midnatt. Med den här konfigurationen kan du konfigurera en annan rensningstid eller inaktivera dagliga rensningar.

För att komma åt den här konfigurationen går du till enhetens lokala webbgränssnitt. Läs artikeln om enhetsinställningar för mer information om hur du kommer åt den. När enhetens webbgränssnitt har öppnats går du till fliken Installation , väljer Inställningar och väljer följande konfigurationer:

  • Konfiguration > Room Ett rum > Automatisk kör > timmeDag : Välj när du vill att rensningen ska ske.

  • Konfiguration > Room En dator > AutoRun > ContentType > WebData : Välj dagligen om du vill ta bort webbläsaraktiviteten varje dag vid den inställda tiden. Den här konfigurationen är endast tillgänglig på Skrivbordspro och Webex Boards som använder webbmotorn.

  • Konfiguration > Room En dator> AutoRun > ContentType > Whiteboardtavlor : Välj dagligen om du vill ta bort whiteboardtavlorna varje dag vid den inställda tiden.