Ten artykuł dotyczy tylko urządzeń współużytkowanych .

Domyślnie tablice i aktywność w Internecie są automatycznie usuwane codziennie o północy. W tej konfiguracji można ustawić inny czas czyszczenia lub wyłączyć codzienne czyszczenie.

Aby uzyskać dostęp do tej konfiguracji, przejdź do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia. Przeczytaj artykuł Ustawienia urządzenia, aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania do niego dostępu. Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia przejdź do karty Ustawienia , wybierz pozycję Ustawienia i wybierz następujące konfiguracje:

  • Konfiguracja > RoomCleanup > AutoRun > HourOfDay : Wybierz, kiedy ma nastąpić czyszczenie.

  • Konfiguracja > RoomCleanup > AutoRun > ContentType > WebData : Wybierz codziennie, jeśli chcesz usuwać aktywność przeglądania codziennie o ustalonej godzinie. Ta konfiguracja jest dostępna tylko na desk pro i płytach Webex, które korzystają z aparatu internetowego.

  • Konfiguracja > roomCleanup > AutoRun > ContentType > Whiteboards : Wybierz codziennie, jeśli chcesz usuwać tablice codziennie o ustalonej godzinie.