Denne artikkelen gjelder bare for delte enheter.

Som standard slettes tavlene og nettaktiviteten automatisk hver dag ved midnatt. Med denne konfigurasjonen kan du sette opp en annen oppryddingstid eller deaktivere de daglige oppryddingene.

Hvis du vil ha tilgang til denne konfigurasjonen, går du til det lokale webgrensesnittet til enheten. Les artikkelen Enhetsinnstillinger for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den. Når webgrensesnittet til enheten åpnes, navigerer du til kategorien Installasjon , velger Innstillinger og velger følgende konfigurasjoner:

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > Autokjør > HourOfDay : Velg når du vil at oppryddingen skal skje.

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > Autokjør > ContentType > WebData : Velg daglig hvis du vil slette nettleseraktiviteten hver dag på det angitte tidspunktet. Denne konfigurasjonen er bare tilgjengelig på Desk Pros og Webex Boards som bruker webmotoren.

  • Konfigurasjon > RoomCleanup > Autokjør > ContentType > tavler : Velg daglig hvis du vil slette tavlene hver dag på det angitte tidspunktet.